EN

Verzekeringen voor vrachtwagens

Een transportonderneming dient aandacht te schenken aan de juiste verzekeringen voor vrachtwagens. Of het nu gaat om eenmansbedrijf of om een groot transportbedrijf, men moet goed weten welke vrachtwagenverzekeringen er beschikbaar zijn en wat ze al dan niet dekken. Naast de verplichte WA-verzekering voor vrachtwagens, broodnodig ten gevolge van de strenge aansprakelijkheidsregels, zijn er nog een aantal aanvullende verzekeringen voor vrachtwagens die heel nuttig kunnen zijn.

Inhoud

  Vrachtwagen rijdt in het donker

  Vrachtwagenverzekering

  Bij het verzekeren van een vrachtwagen heb je in hoofdzaak de keuze tussen een WA-verzekering voor de vrachtwagen, een WA+-verzekering voor de vrachtwagen (ook wel beperkt casco genoemd) of een allriskverzekering voor de vrachtwagen (ook wel volledig casco genoemd). Enkel de WA-verzekering voor vrachtwagens is wettelijk verplicht, maar de uitgebreidere dekking van de WA+- of van de allriskverzekering kan wel enorm interessant zijn.

  WA-verzekering vrachtwagenWA+-verzekering vrachtwagenAllriskverzekering vrachtwagen
  SynoniemAansprakelijkheidsverzekering vrachtwagenBeperkt casco vrachtwagenVolledig casco vrachtwagen
  Schade aan anderenVerzekerdVerzekerdVerzekerd
  Diefstal, joyriding en vermissingNiet verzekerdVerzekerdVerzekerd
  Schade door brandNiet verzekerdVerzekerdVerzekerd
  Schade door vandalismeNiet verzekerdVerzekerdVerzekerd
  Schade door natuurrampenNiet verzekerdVerzekerdVerzekerd
  Eigen schade door aanrijdingNiet verzekerdNiet verzekerdVerzekerd

  Opbouw van een vrachtwagen

  Bij het afsluiten van een vrachtwagenverzekering zal de verzekeraar altijd informatie willen over de opbouw van de vrachtwagen. Dat is logisch: de opbouw is onderdeel van de vrachtwagen. De gekozen dekking voor de vrachtauto geldt ook voor de opbouw.

  De opbouw van de vrachtwagen beïnvloedt het risico op een ongeval en dus het risico dat de verzekeraar schade moet vergoeden. Uiteraard kan dit ook een invloed hebben op het mogelijke bedrag dat de verzekeraar moet betalen, bijvoorbeeld bij een total loss (totaal verlies). Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de opbouw van de vrachtwagen gevolgen heeft voor de te betalen premie. Over het algemeen maakt men het onderscheid tussen de volgende soorten opbouw:

  • Open opbouw vrachtwagen

  • Gesloten opbouw vrachtwagen

  • Gesloten met schuifzeilen

  • Tank

  • Container

  • Koelvriescombinatie

  • Open met laad- en losinstallatie

  • Paardenvrachtauto

  Het is mogelijk dat een verzekeraar een andere categorisering hanteert of dat er minder of meer keuzecategorieën worden aangeboden. Mogelijk valt de opbouw van je vrachtwagen ook niet zo eenvoudig onder een bepaalde categorie onder te brengen. Bij twijfel is het belangrijk om de situatie met de vrachtwagenverzekeraar te bespreken.

  WA-verzekering vrachtwagen

  In Nederland is het verplicht om over een WA-verzekering te beschikken als een vrachtwagen wordt gebruikt op de openbare weg. De WA-verzekering is de verzekering die de wettelijke aansprakelijkheid dekt. Dat wil zeggen dat de verzekeraar de schade aan het slachtoffer zal vergoeden als de bestuurder van de vrachtwagen hiervoor aansprakelijk is, bijvoorbeeld omdat hij een andere bestuurder onterecht geen voorrang heeft verleend. Een WA-verzekering dekt niet de schade aan de vrachtwagen zelf, enkel de schade aan derden. Voor de schade aan de eigen vrachtwagen is de dekking beperkt casco (WA+) of volledig casco noodzakelijk.

  Beperkt casco vrachtwagen

  Aanvullend op de WA-verzekering is het mogelijk om te kiezen voor de verzekering beperkt casco of de WA+-verzekering voor een vrachtwagen. Deze verzekering biedt dezelfde dekking als de WA-verzekering, met een aantal aanvullende dekkingen. Zo wordt schade aan de vrachtwagen in sommige gevallen wel gewoon gedekt, bijvoorbeeld bij schade door brand of natuurrampen of bij schade door diefstal, joyriding en vermissing. Dit zijn vormen van schade die niet worden gedekt door de WA-verzekering voor een vrachtwagen. Vaak is ook de gevolgschade van ruitschade gedekt indien deze schade door een van de genoemde oorzaken is veroorzaakt, bijvoorbeeld als iemand verwond raakt door de glasscherven die door een natuurramp zijn veroorzaakt.

  Volledig casco vrachtwagen

  Deze vrachtwagenverzekering wordt ook wel eens de allriskverzekering voor vrachtwagens genoemd. Dit is de meest uitgebreide dekking die mogelijk is. Het dekt in feite alle vormen van schade aan de vrachtwagen, behalve als dit door de polisvoorwaarden is uitgesloten. Bijvoorbeeld schade door slijtage of slecht onderhoud wordt niet gedekt door de allriskverzekering voor vrachtwagens. Eigen schade door een aanrijding waarvoor je zelf aansprakelijk bent, wordt wel gedekt door de vrachtwagenverzekering. Doordat vrachtwagens heel kostbaar zijn, zeker nieuwe vrachtwagens, wordt er vaak gekozen voor deze uitgebreide dekking.

  Aanvullende dekkingen vrachtwagenverzekering

  Een standaard vrachtwagenverzekering biedt vaak al een goede basisdekking voor transportondernemingen, maar er zijn ook aanvullende dekkingen beschikbaar die extra bescherming bieden voor specifieke situaties en risico's. Rechtsbijstand, transportdekking, koel- en vriesdekking zijn enkele voorbeelden van aanvullende dekkingen die van groot belang kunnen zijn voor moderne transportbedrijven.

  Motorkap vrachtwagen

  OVI- en SVI-verzekering vrachtwagen

  Een van de vaakst gekozen extra dekkingen voor een vrachtwagenverzekering is de OVI-verzekering of de SVI-verzekering. De OVI-verzekering, ook wel de verzekering ongevallen inzittenden genoemd, is een verzekering waarbij de bestuurder of de inzittenden een uitkering ontvangen als ze door een ongeval overlijden of een letsel oplopen. Het gaat om vaste bedragen die in de polis zijn opgenomen. De SVI-verzekering voor vrachtwagens (schadeverzekering inzittenden) kent ook een vergoeding toe, maar daarbij gaat het om de werkelijk geleden schade.

  Rechtsbijstandverzekering

  De rechtsbijstandverzekering voor vrachtwagens is een rechtsbijstandverzekering die specifiek geldt voor wie betrokken is bij een aanrijding met de vrachtwagen. Deze verzekering voorziet in bijstand bij juridische conflicten, bijvoorbeeld bij het verhalen van schade die is aangericht door een derde partij. Deze bijstand kan verschillende vormen aannemen, gaande van juridisch advies tot een advocaat op kosten van de verzekeraar.

  Transportdekking

  Niet alleen is een vrachtwagen heel kostbaar, maar mogelijk geldt hetzelfde voor de vervoerde goederen. Het is mogelijk om de ook de vracht te verzekeren. Dit wordt ook wel eens een transportverzekering of een transportgoederenverzekering genoemd. Dit is een verzekering die de eigenaar van de goederen afsluit wanneer zijn goederen door een derde partij worden vervoerd. Onder andere het schadegevoelig karakter, de waarde van de goederen en de getroffen maatregelen om diefstal te voorkomen, zullen de premie van deze transportverzekering bepalen. De transportverzekering wordt in principe niet afgesloten door de transporteur. Sommige transportbedrijven treden wel op als bemiddelaar en bieden zelf een transportdekking aan hun klanten aan.

  Pechhulp

  Vrachtwagens leggen veel kilometers af, zowel op de binnenlandse als de buitenlandse wegen. Pech is daarbij nooit helemaal uit te sluiten, zelfs als de vrachtwagen goed is onderhouden. Dit kan ervoor zorgen dat leveringen te laat zijn en dat financiële kansen worden mislopen. Een dekking pechhulp is daarom aan te raden. Een pechhulpdienst komt dan ter plaatse om de problemen met de vrachtwagen te verhelpen. Eventueel wordt de vrachtwagen naar een lokale hersteller gebracht en wordt er een oplossing gezocht voor de chauffeur.

  Transportaansprakelijkheid of vervoerdersaansprakelijkheid

  Als ondernemer of vervoerder ben je verantwoordelijk voor de goederen die je vervoert. Als er tijdens het transport schade aan deze goederen ontstaat, ben je daar mogelijk voor aansprakelijk. Je moet dan de schade vergoeden. Of en tot welk bedrag je aansprakelijk bent, kan mede worden bepaald door de vervoersovereenkomst. Met een transportaansprakelijkheidsverzekering dek je het aansprakelijkheidsrisico voor schade aan de getransporteerde goederen of diefstal van de getransporteerde goederen af. Soms gelden er wel bepaalde eisen op het gebied van diefstalpreventie.

  Er zijn vaak ook extra keuzedekkingen toe te voegen: dekking containeraansprakelijkheid (schade aan de container), koel- en vriesdekking, dekking opgeslagen goederen, dekking overige activiteiten en dergelijke meer. Hierbij kunnen weer extra voorwaarden gelden. Bij een uitgebreide koel- en vriesdekking is het bijvoorbeeld vereist om een vervoermiddel te gebruiken dat geschikt is om de gekoelde of bevroren goederen te vervoeren.

  Nieuwwaarderegeling

  Zoals bij de autoverzekering bieden sommige verzekeraars de mogelijkheid om de vrachtwagen volgens de nieuwwaarde te verzekeren. Soms is dit reeds enige tijd automatisch het geval en is het mogelijk om deze termijn in ruil voor een hogere premie te verlengen. Bij de nieuwwaarderegeling krijg je gedurende enige tijd de nieuwwaarde van een vrachtwagen vergoedt indien er sprake is van een total loss, dit in plaats van de waarde op het moment van de schade. Naast een beperking in de tijd geldt er vaak ook een beperking wat het aantal kilometers betreft. Of het mogelijk is om te kiezen voor een extra gunstige nieuwwaarderegeling en welke beperkingen of voorwaarden hieraan gekoppeld zijn, verschilt per verzekeraar.

  Andere aanvullende dekkingen vrachtwagenverzekering

  Er zijn nog heel wat andere aanvullende dekkingen mogelijk. Zo kan je bijvoorbeeld schade aan laad- en losmateriaal verzekeren, net als schade aan de auto-elektronica, het werkrisico en dergelijke meer. Ook een dekking extra bedrijfskosten kan nuttig zijn. Dan krijg je een vergoeding voor elke dag waarop je tijdens de reparatie de vrachtwagen niet kunt gebruiken. Beschadiging van bagage van de chauffeur kan eveneens worden verzekerd. Voor gevaarlijke stoffen is er vaak een aanvullende verzekering aan te sluiten. Er is met andere woorden veel mogelijk en het is aan te raden om je behoeften met de verzekeraar te bespreken, zodat je zeker over de juiste dekkingen beschikt.

  Kosten van een vrachtwagenverzekering

  De prijs van een vrachtwagenverzekering wordt door verschillende factoren bepaald. In de eerste plaats speelt de dekkingsvorm natuurlijk een belangrijke rol. Een WA-verzekering voor een vrachtwagen is in principe goedkoper dan een allriskverzekering voor een vrachtwagen. Daarnaast moet ook rekening worden gehouden met de kenmerken van de vrachtwagen. Het type vrachtwagen, het merk, het gewicht van de vrachtwagen en de waarde van de vrachtwagen zijn bijvoorbeeld belangrijke elementen die de prijs van een vrachtwagenverzekering beïnvloeden. Wat er zoal wordt vervoerd en waarnaar er wordt vervoerd, zal eveneens de prijs van de vrachtwagenverzekering bepalen. Een hoger of lager eigen risico is natuurlijk ook bepalend.

  Zoals bij de autoverzekering geldt er ook een no-claimkorting. Schadevrije jaren bepalen hoeveel korting je krijgt op de vrachtwagenverzekering. Deze korting kan oplopen tot wel 75%. Laat het duidelijk zijn dat het heel moeilijk is om te voorspellen wat jij voor een vrachtwagenverzekering zal betalen. Daarom is het aan te raden om verschillende offertes op te vragen, eventueel voor verschillende dekkingen (WA, WA+ en allrisk), en dit bij verschillende vrachtwagenverzekeraars. Enkel op deze manier krijg je een goed beeld van wat een vrachtwagenverzekering zal kosten.

  Vrachtwagenverzekeringen vergelijken

  Er zijn best veel aanbieders van vrachtwagenverzekeringen. Wat al dan niet is gedekt, kan daarbij al eens verschillen. Bij elke verzekeraar zijn er situatie waarbij de schade niet wordt vergoed. Ook bijvoorbeeld het eigen risico kan verschillen, net als de aanvullende dekkingen die worden aangeboden. En tegelijkertijd is de premie heus niet altijd hetzelfde, integendeel.

  Het is echter niet mogelijk om te zeggen welke vrachtwagenverzekeraar de beste of de goedkoopste is. Per situatie kan dit flink verschillen. Daarom is het aan te raden om verschillende offertes op te vragen en nauwgezet vrachtwagenverzekeringen te vergelijken. Dit vergroot de kans op het vinden van de beste en/of goedkoopste vrachtwagenverzekering voor jouw vrachtauto en opbouw.

  Een vrachtwagen in het verkeer

  Een vrachtwagen is een groot en zwaar voertuig dat door de intrinsieke kenmerken extra risico’s aan het verkeer toevoegt. Er zijn reeds veel inspanningen verricht om de veiligheid van vrachtauto’s in het verkeer te verbeteren, wat ook positieve resultaten heeft gehad. Met de invoering van de dodehoekspiegel in 2003 zijn de risico’s van vrachtauto’s bijvoorbeeld fors gedaald. Dit geldt met name op het gebied van vrachtwagen-fietsongevallen. Ook de algemene verbetering van de verkeersveiligheid heeft er uiteraard voor gezorgd dat vrachtwagens steeds veiliger kunnen deelnemen aan het verkeer. Toch moet er nog altijd rekening worden gehouden met een aantal bijzondere risico’s.

  Langere remweg

  De remweg van een vrachtwagen is vele keren langer dan die van een gewone auto. Naarmate de snelheid toeneemt, neemt het verschil ook toe. Bij een snelheid van 50 km/u is de remweg van een vrachtwagen ongeveer 36% langer. Bij 80 km/u gaat het al om 49% verschil en bij 120 km/u zelfs om 66%.

  De remweg is de afstand die wordt afgelegd terwijl er op de rem wordt gestaan. Deze tijd is afhankelijk van de aanvangssnelheid en de remvertraging. Uiteraard spelen ook andere factoren mee, zoals het gewicht van het voertuig, de status van de banden, het type wegoppervlak, de hellingshoek, de weersomstandigheden en dergelijke meer. Maar een feit is in ieder geval dat een vrachtwagen een langere remweg heeft en dus zeker bij hogere snelheden eenvoudiger betrokken raakt bij een verkeersongeval. De snelheid matigen en voldoende afstand houden, is daarom belangrijk.

  De massa van vrachtwagens

  De hogere massa van een vrachtwagen zorgt ervoor dat als een vrachtwagen bij een ongeval betrokken raakt, de schade vaak veel groter is. Dit is iets waar men bij het aansprakelijkheidsrecht rekening mee houdt in de vorm van een billijkheidscorrectie. Het zogeheten betriebsgefahr zorgt ervoor dat een slachtoffer soms een hogere schadevergoeding krijgt toegewezen, omdat de aansprakelijke partij een extra groot risico nam door een zware vrachtwagen in het verkeer te brengen.

  Dode hoek

  De dode hoek is een ruimte rond een vrachtwagen waarbij de chauffeur geen waarnemingen kan doen. De chauffeur kan niet zien of iemand zich in deze dode hoek bevindt. Een vrachtwagen heeft een dode hoek aan de zijkanten, maar ook vooraan, schuin rechtsachter en achteraan. Door het gebruik van dodehoekspiegels, sensoren en camera’s zijn het aantal dodehoekongevallen de afgelopen decennia sterk afgenomen.

  Meer informatie over de dode hoek bij vrachtwagens

  Inhaalverbod

  Een inhalende vrachtwagen doet dat over het algemeen aan een vrij lage snelheid. Hierdoor ontstaat er een opstopping en moet veel verkeer remmen en van rijbaan veranderen. Al dat remmen en al die manoeuvres zorgen ervoor dat het risico op een verkeersongeval toeneemt. Onder bepaalde omstandigheden is het voor vrachtwagens daarom verboden om in te halen. Ook in het buitenland gelden soortgelijke verbodsbepalingen.

  Meer informatie over het inhaalverbod voor vrachtwagens

  Ononderbroken rijtijd

  Voor de logistieke keten is het belangrijk dat goederen tijdig op hun bestemming aankomen. Hierdoor is de werkdruk vaak enorm en zijn chauffeurs geneigd om urenlang te blijven rijden. Naarmate men langer rijdt, neemt het concentratievermogen af en wordt het risico op een ongeluk groter. Daarom zijn vrachtwagenchauffeurs verplicht om voldoende te rusten en te pauzeren.

  Meer informatie over de rijtijden voor vrachtwagenbestuurders

  De aansprakelijkheid bij een vrachtwagenongeluk

  De aansprakelijkheidsregels bepalen wie aansprakelijk is bij een vrachtwagenongeluk. Daarbij wordt rekening gehouden met alle omstandigheden van het geval, maar in de praktijk zullen de verkeersregels natuurlijk veel bepalen. Kwetsbare verkeersdeelnemers genieten extra bescherming in het aansprakelijkheidsrecht en zullen daarom bijna altijd een deel van de schade vergoed krijgen. Deze bescherming geldt ten opzichte van voetgangers, fietsers en jonge kinderen. De scootmobielbestuurder geniet geen extra bescherming in het aansprakelijkheidsrecht.

  Aanrijding met een voetganger of fietser

  Onder andere ten gevolge van de dode hoek is een voetganger of een fietser extra kwetsbaar in het verkeer. Vrachtwagenbestuurders merken voetgangers of fietsers niet altijd even eenvoudig op en kunnen ze aanrijden. Deze kwetsbare verkeersdeelnemers worden extra beschermd door de wet. Hierdoor moet de (verzekeraar van de) bestuurder van de vrachtwagen vrijwel altijd minstens vijftig procent van de schade aan de voetganger of de fietser vergoeden, hoewel er ook uitzonderingen zijn. Dit geldt in principe ook bij een elektrische fiets, behalve als er sprake is van een speedpedelec.

  Alles over voetgangers en aansprakelijkheid
  voetganger-oversteken

  Aanrijding met een automobilist

  Bij een verkeersongeval waarbij een automobilist en een vrachtwagen betrokken zijn, geldt er geen speciale uitzonderingsregel in het aansprakelijkheidsrecht. Wie aansprakelijk is, moet dus de schade vergoeden. Eventueel wordt er wel rekening gehouden met de eigen schuld. In ieder geval is het de mate waarin de partijen hebben bijgedragen aan het ontstaan van het verkeersongeval dat zal bepalen of en hoeveel schadevergoeding men krijgt.

  Vrachtwagen en een auto

  Kop-staartbotsingen met een vrachtwagen

  Een vrachtwagen heeft een langere stoptijd, wat te maken heeft met de lange remweg. Hierdoor zijn vrachtwagens vaak betrokken bij kop-staartbotsingen. Soms raken daarbij verschillende voertuigen betrokken en is er sprake van een kettingbotsing. In dergelijke gevallen is de schadeafwikkeling in theorie extra complex, omdat het niet goed duidelijk is wie er al dan niet aansprakelijk is. Daarom is er de Overeenkomst Vereenvoudigde Schaderegeling, een overeenkomst tussen de verzekeraars in ons land. Dit maakt een vereenvoudigde schadeafwikkeling bij kettingbotsingen mogelijk.

  Alles over de aansprakelijkheid bij kettingbotsingen
  Twee vrachtwagens achter elkaar

  Een kleuter of kind aangereden door een vrachtauto

  Kinderen zijn extra kwetsbare verkeersdeelnemers. Kinderen kunnen risico’s en snelheden niet altijd even goed inschatten. Bovendien handelen ze vaak onvoorspelbaar. Van andere weggebruikers mag worden verwacht dat ze extra voorzichtig zijn als ze een kind aan het verkeer zien deelnemen. Het is meteen ook de reden waarom een vrachtwagenbestuurder in principe voor 100% aansprakelijk is als hij een kind van veertien jaar of jonger aanrijdt.

  Alles over kinderen in het verkeer
  Kind en een vrachtwagen

  Scootmobiel aangereden door vrachtwagen

  Een scootmobiel is niet altijd even goed zichtbaar voor vrachtwagenbestuurders. Hierdoor neemt het risico op een ongeval toe, bijvoorbeeld een dodehoekongeval. Het helpt ook niet dat bestuurders van een scootmobiel over het algemeen minder goede reflexen hebben dan andere weggebruikers, wat nu eenmaal eigen is aan de beperkingen die de bestuurder van een gehandicaptenvoertuig heeft. In het aansprakelijkheidsrecht genieten scootmobielen niet van een bijzondere bescherming.

  Alles over aansprakelijkheid en scootmobielen
  Twee mensen met de scootmobiel

  Ongeluk veroorzaakt door de lading van een vrachtwagen

  Niet alleen een vrachtauto kan schade veroorzaken, maar ook de lading van de vrachtwagen. Om ongelukken te voorkomen, is het belangrijk dat de lading goed wordt gezekerd en dat de vrachtwagen niet te zwaar is beladen. De chauffeur is belast met een algemene controleplicht, maar ook op de schouders van de verlader rust er uiteraard een zware verantwoordelijkheid.

  Niet enkel een lading die verloren gaat, kan schade veroorzaken. Bij een verkeersongeval kan een gevaarlijke lading ook voor extra risico’s zorgen, bijvoorbeeld als er gevaarlijke stoffen worden vervoerd. Daarom is het belangrijk om voldoende preventieve maatregelen te treffen en om over een goede aansprakelijkheidsverzekering te beschikken.

  Vrachtwagen met banden

  Werkgeversaansprakelijkheid bij een vrachtwagenongeluk

  Veel vrachtwagenchauffeurs werken in loondienst. Als ze bij een verkeersongeval betrokken raken en daarbij schade oplopen, kunnen ze zich meestal op de werkgeversaansprakelijkheid beroepen. De werkgever dient dan de letselschade te vergoeden. Daarom sluiten werkgevers over het algemeen een goede verzekering af die de werkgever moet beschermen tegen torenhoge schadeclaims door een vrachtwagenongeluk.

  Alles over veiligheid op het werk en aansprakelijkheid
  Werknemer voor een vrachtwagen

  Schadevergoedingen en kosten na ongevallen met een vrachtwagen

  Bij een ongeval met een vrachtwagen kan de schade soms enorm hoog zijn. Vooral de letselschade kan enorm zijn, maar ook de materiële schade mag niet worden onderschat. Het gaat dan bijvoorbeeld om schade aan de auto, maar ook een verlies aan verdienvermogen valt onder de materiële schade. Alle schade komt voor een schadevergoeding in aanmerking.

  Letselschade

  Letselschade is een verzamelnaam voor alle schade die door lichamelijke verwondingen of psychische problemen is opgelopen. Letselschade kan bijvoorbeeld ontstaan door een aanrijding door een vrachtwagen. Het slachtoffer van letselschade heeft recht op een schadevergoeding als een andere partij hiervoor aansprakelijk is. Daarvoor dient het slachtoffer deze partij eerst aansprakelijk te stellen. Als hierover een conflict ontstaat, zal de rechter een uitspraak moeten doen.

  Materiële schade

  Materiële schade is een van de belangrijkste gevolgen van een vrachtwagenongeluk. Dit kan variëren van beschadiging aan de vrachtwagen zelf tot schade aan gebouwen, infrastructuur of andere voertuigen die betrokken zijn bij de aanrijding. Deze schade kan vaak duur zijn om te repareren of te vervangen en kan grote gevolgen hebben voor de betrokken partijen. Een schadevergoeding is onder andere bedoeld om deze kosten te dekken, zodat degenen die zijn getroffen door het ongeluk hun levens weer op kunnen pakken. In sommige gevallen kan het dat mensen hun werk niet meer kunnen uitvoeren als gevolg van het ongeluk. Ook dit kan worden meegenomen in de schadevergoeding.

  Immateriële schade: smartengeld bij aanrijding door vrachtwagen

  Wie betrokken raakt bij een ongeval met een vrachtwagen kan met aanzienlijke schade te maken hebben. Deze schade is niet altijd even eenvoudig in geld uit te drukken, bijvoorbeeld als er sprake is van pijn, een verlies aan levensvreugde of zelfs een verlies op het gebied van seksueel functioneren. Toch kan het slachtoffer een vergoeding krijgen voor deze immateriële schade. Dit wordt ook wel eens het smartengeld genoemd.

  Bij het toekennen van het smartengeld wordt er vaak rekening gehouden met de rechtspraak. Eerdere soortgelijke uitspraken helpen bij het vaststellen van de smartengeldvergoeding voor een aanrijding door een vrachtwagen. Daarom hebben wij hieronder een aantal eerdere smartengeldvergoedingen weergegeven. Dit geeft een idee van welke smartengeldvergoeding je kan verwachten. De hieronder aangegeven bedragen zijn op 23 januari 2023 voor het laatst geïndexeerd.

  Fietser wordt aangereden en heeft geen elleboog meer: € 10.584

  Een vrouw is op haar fiets aangereden door een vrachtwagencombinatie. De vrouw fietste op de stoep en de vrachtwagen kwam uit een uitrit. De vrouw raakte bekneld onder de vrachtwagen en werd enige tijd over het wegdek meegetrokken. Het resultaat: een verbrijzelde linkerelleboog en wonden aan de bovenarm en de onderarm. De vrouw heeft geen elleboog meer en is al talloze keren geopereerd. Er werd een smartengeldvergoeding van 7.500 euro toegekend. Het geïndexeerde bedrag bedraagt 10.584 euro.

  Lees de volledige uitspraak op Rechtspraak.nl

  Ernstig crushletsel door een bedrijfsongeval met een vrachtwagen: € 18.039

  Tijdens het uitvoeren van laadwerkzaamheden in de haven ontstaat er een bedrijfsongeval. Een vrachtwagen was ongeoorloofd met een touw vastgemaakt aan de boot die men diende te beladen. De vrachtwagen ging op een bepaald moment rijden, waardoor het slachtoffer bekneld raakte tussen de boot en een container. Het slachtoffer had een ernstig crushtrauma aan de buik, de borstkas en de lage rug. De milt van het slachtoffer diende te worden verwijderd en het slachtoffer ontwikkelde een posttraumatische stressstoornis. Ook kreeg het slachtoffer af te rekenen met hoofdpijn, rugpijn en een littekenpijn. Tevens ervaart het slachtoffer allerlei problemen op privégebied. Het oorspronkelijk toegewezen bedrag bedraagt 15.147 euro. Na indexering gaat het om 18.039 euro.

  Lees de volledige uitspraak op Rechtspraak.nl

  Diverse klachten en stoornis in seksueel functioneren na aanrijding door vrachtwagen: € 26.882

  Een man van 47 jaar wordt in een bestelbus van achteren aangereden door een vrachtwagen. Het busje belandt in de sloot en de man verliest direct het bewustzijn. In het ziekenhuis wordt vastgesteld dat hij verschillende halswervels heeft gebroken, dat enkele ribben zijn gebroken, dat beide schouderbladen zijn gebroken en dat hij een hersenschudding heeft. Hij blijft ook later nekpijn ervaren, een pijn die tot aan de schouderbladen uitstraalt. Ook heeft hij last van pijn in het gelaat, hoofdpijn, een tintelend gevoel in de rechterarm en soms een dof gevoel in de linkerhand. Er ontstaat ook een stoornis in zijn seksueel functioneren. Hij kan bovendien niet langer met de auto rijden en hij kan zijn hobby’s (fluitspelen en pianospelen) niet langer uitoefenen. Hij krijgt een bedrag van 17.017 euro toegewezen (geïndexeerd bedrag: 26.882 euro).

  → Uitspraak: Rb. Amsterdam, rolnr. 96-2222 (10-07-2002)

  Groot litteken nadat een bromfiets wordt aangereden door een vrachtwagen: € 17.834

  Het slachtoffer zat achterop de bromfiets van haar vader. De bromfiets wordt door een vrachtwagen aangereden. Het slachtoffer loopt ernstige beschadiging op aan de huid van haar linkeronderbeen. Gedurende twee maanden heeft het slachtoffer een aantal chirurgische behandelingen dienen te ondergaan ter beperking van het littekenweefsel. Nadien waren er nog talloze fysiotherapeutische behandelingen nodig. Desondanks blijven er ontsierende littekens op het linkeronderbeen aanwezig, net als een litteken en een huidverkleuring van 15 x 15 cm op het linkerbovenbeen. Dit laatste is een gevolg van de noodzakelijke huidtransplantatie. Het slachtoffer blijft ook hinder ondervinden van een zeurende pijn in het linkeronderbeen. De rechter hield onder andere rekening met de pijnlijke beleving van de jeugdjaren van het slachtoffer en de blijvende arbeidsongeschiktheid op een jonge leeftijd. Er werd een smartengeldvergoeding van 12.500 euro toegekend (of 17.834 euro na indexering).

  Lees de volledige uitspraak op Rechtspraak.nl

  Dwarslaesie na aanrijding auto door een vrachtwagen: € 138.414

  Het slachtoffer kreeg te maken met een motorstoring, waardoor de auto van het slachtoffer praktisch geheel tot stilstand kwam op de rechterrijbaan van de snelweg. Een vrachtwagen reed de auto van het slachtoffer aan. Het slachtoffer kreeg te maken met een ernstig rug- en nekletsel en een dwarslaesie. Hierdoor is het gehele onderlichaam van het slachtoffer definitief verlamd. Er was sprake van vijftig procent eigen schuld. De smartengeldvergoeding bedroeg 79.412 euro (geïndexeerd bedrag: 138.414 euro), waarvan de helft toewijsbaar was.

  Uitspraak: Rb. Utrecht, rolnr. 98-771 (12-01-2020)

  Diverse klachten nadat een bestelbus wordt aangereden door een vrachtwagen: € 15.184

  Een bestelbus wordt aangereden door een vrachtwagen. Ten gevolge van de aanrijding krijgt de bestuurder last van nek- en hoofdpijnklachten. Het gaat onder andere om duizelingen en een concentratiestoornis. Andere klachten zijn pijn en stijfheid in de schouders. De deskundige stelt een vertraging van het bewegingspatroon van de nek vast, alsook problemen met de schouders. De smartengeldvergoeding bedraagt 9.076 euro of 15.184 euro na indexering.

  Uitspraak: Rb. Den Haag, rolnr. 99-811 (01-11-2000)

  Functieverlies en nekklachten na aanrijding door een vrachtwagen: € 8.704

  Een telefonische verkoper wordt in zijn auto van achteren door een vrachtwagen aangereden. Hierdoor ontstaan er nekklachten. De expert stelt 4% functieverlies vast. Het is ook aannemelijk dat de man cognitieve stoornissen ervaart. De man krijgt een smartengeldvergoeding van 6.000 euro toegewezen. Na indexering gaat het om 8.704 euro.

  Uitspraak: Hof Amsterdam, zaaknr. 200.003.760 (07-04-2009)

  Decorbouwer krijgt houten platen over zich bij het uitladen van een vrachtwagen: € 24.846

  Een 51-jarige decorbouwer krijgt bij het uitladen van een vrachtwagen zware houten platen over zich heen. De decorbouwer valt en loopt een hoofdwond op. Na het ongeval krijgt de decorbouwer diverse gezondheidsklachten. Bovendien gaat zijn werkgever ook nog eens op de fles. Ten gevolge van dit alles ervaart hij problemen bij de re-integratie, alsook psychische problemen. Uiteindelijk raakt de man volledig arbeidsongeschikt. De smartengeldvergoeding bedraagt 18.000 euro of 24.846 euro na indexering.

  Lees de volledige uitspraak op Rechtspraak.nl

  Gebroken kaak en drie verloren tanden na aanrijding door een vrachtwagen: € 14.594

  Een vrouw wordt op haar fiets door een vrachtwagen aangereden en komt hierdoor ten val. Door de aanrijding loopt ze een gebroken kaak op en verliest ze drie tanden. Ze heeft ook een hersenschudding. In totaal dient ze twee operaties en twee weken absolute bedrust te ondergaan. De letsels herstellen geheel, maar ze blijft wel last hebben van nek- en schouderklachten en stoornissen in de cognitieve functies. Hierbij is geen verdere verbetering meer te verwachten. Het oorspronkelijk toegewezen bedrag bedraagt 9.076 euro. Het geïndexeerde bedrag bedraagt 14.594 euro.

  Uitspraak: Rechtbank Den Haag, rolnr. 96-3309 (05-09-2001)

  Rugletsel en ontbeerde levensvreugde na aanrijding door een vrachtwagen: € 7.591

  Een man van 29 jaar die in het verleden al last had van afwijkingen aan de rug wordt door een vrachtwagen aangereden. Hierdoor loopt hij een letsel aan de rug op. Volgens de deskundige zou het rugletsel ook zonder ongeval ontstaan zijn, maar is het door het ongeval wel eerder opgetreden. De man kan enige tijd niet werken en krijgt te maken met ontbeerde levensvreugde en psychische klachten. Voor het ongeval had hij een goede conditie. Er wordt een bedrag van 4.538 euro toegewezen (geïndexeerd bedrag: 7.591 euro).

  Uitspraak: Hof Den Haag, rolnr. 01-542 (04-09-2077)

  Ernstige letselschade na aanrijding door een tegemoetkomende vrachtwagen: € 36.575

  Een vrouw van 42 jaar wordt op de voor haar bestemde rijstrook aangereden door een tegemoetkomende vrachtwagen. Ter hoogte van het linkerbovenbeen en het scheenbeen loopt ze een verbrijzelingsfractuur op. Daarnaast heeft ze een gebroken neus, een breuk in de knieschijf en diverse schaafwonden. Ze wordt vijf keer in het ziekenhuis opgenomen, waar ze in totaal negentig dagen zal verblijven en diverse operaties zal ondergaan. Gedurende drie jaar zal ze met krukken lopen. Uiteindelijk zal ze altijd moeilijk blijven lopen en niet meer kunnen sporten. Haar eigen winkel dient ze ook op te geven en door artrose zal haar knie in de toekomst nog verder verslechteren. Op het been heeft ze grote, ontsierende littekens. De rechtbank wijst een bedrag van 20.420 euro toe. Geïndexeerd is dit 36.575 euro.

  Uitspraak: Rb. Den Bosch, rolnr. 95-440 (13-03-1998)

  Fietser wordt aangereden door een vrachtwagen en zit nu in een rolstoel: € 38.589

  Een 47-jarige vrouw wordt op de fiets aangereden door een vrachtwagencombinatie die naar rechts afslaat. De vrachtwagen rijdt over de twee benen van de vrouw. Hierdoor heeft de vrouw een fractuur van de rechterenkel, een fractuur van het linkerdijbeen een en diverse bloeduitstortingen. Dit resulteert uiteindelijk in plaatselijk versterf, waarbij diverse plekken drie weken later onder narcose moeten worden verwijderd. De vrouw ervaart blijvende beperkingen, waaronder een beperkte kniefunctie en een verminderde spierfunctie. Ze kan nog slechts korte stukjes lopen en is voor de rest aangewezen op een rolstoel. Ze krijgt ook te maken met sterk ontsierende littekens. De rechtbank wijst een bedrag van 22.689 euro toe. Na indexering gaat het om 38.589 euro.

  Uitspraak: Rb. Den Bosch, rolnr. 98-2916 (16-06-2000)

  Veelgestelde vragen over verzekeringen en aansprakelijkheid bij vrachtwagens

  Of je nu een vrachtwagenchauffeur bent, een eigenaar van een transportbedrijf of gewoon geïnteresseerd bent in vrachtwagens, er zijn veel vragen die nog onbeantwoord zijn. Zeker als het gaat over het verzekeren van een vrachtwagen en de aansprakelijkheid van vrachtwagenbestuurders is het nu eenmaal heel complex. Lees verder om meer te weten te komen over de verzekeringen voor vrachtwagens, de verplichtingen voor vrachtwagens en de risico’s van het rijden met een vrachtwagen.

  Welke aanvullende verzekeringen zijn er voor de vrachtwagen?

  Er zijn diverse aanvullende verzekeringen die specifiek gericht zijn op vrachtwagens. De lijst is enorm lang, dus we beperken ons tot een aantal voorbeelden. Er is bijvoorbeeld de ongevallenverzekering voor inzittenden, de rechtsbijstandverzekering, de transportaansprakelijkheidsverzekering en de pechhulpverzekering. Daarnaast zijn er vaak nog een aantal extra keuzetoevoegingen mogelijk, zoals de keuze voor een langere nieuwwaarderegeling.

  Is een vrachtwagenverzekering verplicht?

  Ja, in Nederland is het verplicht om over een vrachtwagenverzekering te beschikken. Het gaat echter enkel om de zogeheten WA-dekking voor vrachtwagens, andere aanvullende dekkingen zijn niet verplicht. Het afsluiten van een WA-verzekering voor de vrachtwagen en het betalen van de wegenbelasting zijn enkele van de weinige verplichtingen die onlosmakelijk verbonden zijn met de vrachtwagen. Dit uiteraard naast andere algemene verplichtingen, zoals het beschikken over een geldig rijbewijs.

  Is de dodehoekspiegel verplicht bij een vrachtwagen?

  Ja, in Nederland is de dodehoekspiegel verplicht bij vrachtwagens. De dodehoekspiegel is een speciaal type spiegel die is ontworpen om de bestuurder een beter zicht te geven op de gebieden rondom de vrachtwagen, gebieden die normaal gesproken niet of moeilijk zichtbaar zijn uit de cabine. Dit staat de bestuurder toe om voetgangers, fietsers of andere weggebruikers die zich in de directe omgeving van de vrachtwagen bevinden op te merken voordat hij of zij een manoeuvre uitvoert.

  Hoeveel langer is de remweg van een vrachtwagen?

  De remweg van een vrachtwagen is in verhouding langer dan die van een personenauto. Er zijn verschillende elementen die bijdragen aan de langere remweg van een vrachtwagen, waaronder de grotere massa van het voertuig. Hoeveel langer de remweg is, is afhankelijk van veel factoren. Denk aan de weersomstandigheden, de snelheid, de staat van het wegdek, de staat van de banden en dergelijke meer. Over het algemeen is de remweg 36% tot 66% langer.

  Wat is de 50%-regel bij een vrachtwagenongeluk?

  Deze regel wil zeggen dat als het slachtoffer van een aanrijding door een vrachtwagen een fietser is of een voetganger is die ouder is dan veertien jaar (een zogeheten kwetsbare verkeersdeelnemer), de vrachtwagenbestuurder vrijwel altijd ten minste vijftig procent van de schade moet vergoeden. Dit ook als de fietser of de voetganger voor een groot deel heeft bijgedragen aan het ontstaan van het verkeersongeval.

  In welke gevallen is de vrachtwagenchauffeur bijna altijd aansprakelijk bij een aanrijding?

  Er zijn een aantal gevallen waarbij de vrachtwagenchauffeur bijna altijd aansprakelijk is voor de schade die ontstaat bij een aanrijding. Dit is onder andere het geval bij het negeren van een rood verkeerslicht of het negeren van de aanwijzingen van een politieagent. In veel gevallen (en ook bij deze twee gevallen) moet echter rekening worden gehouden met alle omstandigheden. Ook andere weggebruikers kunnen namelijk hebben bijgedragen tot het ongeluk, bijvoorbeeld door te rijden onder invloed of door een overdreven snelheid te hanteren.

  Wat vergoedt de SVI-verzekering bij een ongeval met een vrachtwagen?

  De SVI-verzekering is een verzekering die specifiek is gericht op het verzekeren van de inzittenden van een voertuig. Het gaat om een schadeverzekering die een vergoeding biedt voor letselschade en materiële kosten die in direct verband staan met het ongeval. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor huishoudelijke hulp of inkomstenderving. Het bedrag is afhankelijk van de werkelijke schade en dit tot een vooraf met de verzekeraar afgesproken maximumbedrag.