Schade en aansprakelijkheid bij een litteken

Ten gevolge van een ongeval kan iemand een lichamelijk letsel oplopen. Wanneer dit in een litteken resulteert, is er zowel sprake van materiële als immateriële schade. De materiële schade omvat bijvoorbeeld de kosten voor de medische behandeling. De immateriële schade omvat onder meer de pijn die het slachtoffer ondervindt en de mentale hinder die het […]