De gevolgen van een schadevergoeding voor de bijstandsuitkering

Een bijstandsuitkering is er zodat mensen met weinig middelen toch een menswaardig leven kunnen leiden. Bij het toekennen van een bijstandsuitkering wordt dan ook rekening gehouden met de middelen waarover men beschikt, namelijk met het inkomen en het vermogen. Een toegekende schadevergoeding, bijvoorbeeld na een medische fout of een bedrijfsongeval, kan hierdoor gevolgen hebben voor […]

Aansprakelijkheidsleer is niet klaar voor zelfrijdende auto’s

Bij een aanrijding tussen twee auto’s is de aansprakelijkheidsvraag vaak eenvoudig te beantwoorden. De bestuurder die zich niet aan de verkeersregels houdt, is aansprakelijk voor de schade die hij veroorzaakt. Ons aansprakelijkheidsrecht is namelijk gebouwd rond de foutvraag: de partij die een fout maakt, is aansprakelijk. Bij zelfrijdende auto’s dreigt alles veel complexer te worden. […]

Aansprakelijkheid en de rol van de algemene voorwaarden

Ondernemers krijgen wel vaker met het aansprakelijkheidsrecht te maken. Alleen al in hun overeenkomsten met klanten en leveranciers doemt het aansprakelijkheidsspook op. Een leverancier die te laat levert, kan bijvoorbeeld aansprakelijk zijn voor de schade van een klant die de producten op zijn beurt niet tijdig kan leveren. En de klant kan aansprakelijk zijn voor […]