EN
aansprakelijkheidsverzekering geen schade vergoeding

Situaties waarin aansprakelijkheidsverzekering geen schade vergoedt

De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) is wettelijk niet verplicht, maar het is in veel gevallen aan te raden deze verzekering af te sluiten. Deze verzekering biedt namelijk dekking tegen schade die als particulier aan iemand anders kan worden toegebracht, en waarvoor de verzekerde volgens de wet aansprakelijk is.

Uitsluitingen AVP

Binnen de AVP zijn afspraken gemaakt over wat wordt gedekt en wat niet. Een aantal bekende uitsluitingen zijn bijvoorbeeld schade die verband houdt met motorrijtuigen, of schade voor zaken die gehuurd of geleend zijn. Natuurlijk valt opzet ook buiten de verzekering. Maar naast deze uitsluitingen zijn er nog een paar andere veel voorkomende uitsluitingen. Dit zijn de meest voorkomende uitsluitingen bij aansprakelijkheidsverzekeringen.

Motorrijtuigen

Wie met een motorrijtuig schade veroorzaakt, is niet verzekerd als het gaat om een motorrijtuig, zoals omschreven in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) en als de verzekerde of medeverzekerde het voertuig bezit, houdt, bestuurt of gebruikt. Daarvoor is de WA-verzekering.

Vaartuigen

Voor vaartuigen geldt ook een uitzondering. Schade die is veroorzaakt met of door een voertuig is niet verzekerd als het voertuig in het bezit is van de verzekerde of medeverzekerde. Hetzelfde geldt als hij of zij deze houdt, bestuurt, gebruikt of er de feitelijke macht over uitoefent.

Luchtvaartuigen

Over het algemeen valt onder de dekking van een aansprakelijkheidsverzekering geen schade die is veroorzaakt met of door een luchtvaartuig. Er zijn wel een paar uitzonderingen, bijvoorbeeld als je als passagier aan boord bent, of als je met een modelvliegtuig of een kabelvlieger vliegt, tot een bepaald gewicht en tot een bepaalde grootte.

Opzicht

Verzekerden zijn met de aansprakelijkheidsverzekering niet verzekerd voor schade aan zaken die de verzekerde of een medeverzekerde of iemand namens de verzekerde(n) gebruikt op grond van huur, huurkoop, lease, pacht of een pandovereenkomst. Ook zaken die worden gebruikt voor uitoefening van een bedrijf of een beroep (voor bijvoorbeeld werkzaamheden) worden niet vergoed. Daar is een aparte verzekering voor.

Vanzelfsprekend wordt schade aan allerlei soorten rijtuigen ook niet gedekt, omdat hier aparte verzekeringen voor zijn, zoals de WA-verzekering.

Munten, bankbiljetten en waardepapieren zijn ook niet gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering. Waardepapieren zijn bijvoorbeeld creditcards en pasjes. De verzekerde is wel gedekt tegen schade aan deze betaalmiddelen die is ontstaan door bijvoorbeeld brand of waterschade.

Jachtrisico

Is jagen een hobby? Dan is het goed er rekening mee te houden dat er geen dekking is voor deze hobby. Met andere woorden: schade die verband houdt met het bezit en het gebruik van een wapen tijdens de jacht, wordt niet vergoed door de verzekeraar.

Wapens

Wapens zijn in Nederland zelden toegestaan. Daarom kan schade die wordt veroorzaakt door een wapen niet door een verzekeraar gedekt worden. Verboden bezit en verboden gebruik van een wapen is uitgesloten van iedere verzekering. Dat staat beschreven in de Wet Wapens en Munitie.

Seksuele gedragingen

Verzekeraars moeten zich aan de wet houden. Daarom zijn verzekerden niet gedekt voor aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door uit seksuele of seksueel getinte gedragingen van welke aard dan ook. Dat geldt niet alleen voor de verzekerde zelf, maar ook voor medeverzekerden. Deze regel geldt ook in groepsverband.

Opzet

Vanzelfsprekend wordt schade door opzet niet vergoed. Ook niet als het door baldadigheid in een groep is veroorzaakt. Als er alcohol of andere verdovende middelen in het spel waren, is dit ook uitgesloten van de verzekering.

Andere zaken

Voor veel andere zaken is de verzekerde wel verzekerd. Vaak zijn er ook uitzonderingen voor personen onder een bepaalde leeftijd (meestal onder de 14 jaar), of voor bijzondere situaties (zoals brand- en waterschade). Zelfs joyriding wordt een enkele keer nog weleens vergoed.

Wie precies wil weten wat er wordt vergoed, en wat niet, doet er goed aan de polisvoorwaarden erop na te lezen.