EN
aansprakelijkheidsverzekering geen schade vergoeding

Situaties waarin aansprakelijkheidsverzekering geen schade vergoedt

De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) is wettelijk niet verplicht, maar het is in veel gevallen aan te raden deze verzekering af te sluiten. Deze verzekering biedt namelijk dekking tegen schade die als particulier aan iemand anders kan worden toegebracht, en waarvoor de verzekerde volgens de wet aansprakelijk is.

Uitsluitingen AVP

Er zijn echter waarin de aansprakelijkheidsverzekering geen schade vergoedt. Binnen de AVP zijn afspraken gemaakt over wat wordt gedekt en wat niet. Een aantal bekende uitsluitingen zijn bijvoorbeeld schade die verband houdt met motorrijtuigen, of schade voor zaken die gehuurd of geleend zijn. Natuurlijk valt opzet ook buiten de verzekering. Maar naast deze uitsluitingen zijn er nog een paar andere veel voorkomende uitsluitingen. Dit zijn de meest voorkomende uitsluitingen bij aansprakelijkheidsverzekeringen.

Motorrijtuigen

Wie met een motorrijtuig schade veroorzaakt, is niet verzekerd als het gaat om een motorrijtuig, zoals omschreven in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) en als de verzekerde of medeverzekerde het voertuig bezit, houdt, bestuurt of gebruikt. Daarvoor is de WA-verzekering.

Vaartuigen

Voor vaartuigen geldt ook een uitzondering. Schade die is veroorzaakt met of door een voertuig is niet verzekerd als het voertuig in het bezit is van de verzekerde of medeverzekerde. Hetzelfde geldt als hij of zij deze houdt, bestuurt, gebruikt of er de feitelijke macht over uitoefent.

Luchtvaartuigen

Over het algemeen valt onder de dekking van een aansprakelijkheidsverzekering geen schade die is veroorzaakt met of door een luchtvaartuig. Er zijn wel een paar uitzonderingen, bijvoorbeeld als je als passagier aan boord bent, of als je met een modelvliegtuig of een kabelvlieger vliegt, tot een bepaald gewicht en tot een bepaalde grootte.

Opzicht

Verzekerden zijn met de aansprakelijkheidsverzekering niet verzekerd voor schade aan zaken die de verzekerde of een medeverzekerde of iemand namens de verzekerde(n) gebruikt op grond van huur, huurkoop, lease, pacht of een pandovereenkomst. Ook zaken die worden gebruikt voor uitoefening van een bedrijf of een beroep (voor bijvoorbeeld werkzaamheden) worden niet vergoed. Daar is een aparte verzekering voor.

Vanzelfsprekend wordt schade aan allerlei soorten rijtuigen ook niet gedekt, omdat hier aparte verzekeringen voor zijn, zoals de WA-verzekering.

Munten, bankbiljetten en waardepapieren zijn ook niet gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering. Waardepapieren zijn bijvoorbeeld creditcards en pasjes. De verzekerde is wel gedekt tegen schade aan deze betaalmiddelen die is ontstaan door bijvoorbeeld brand of waterschade.

Jachtrisico

Is jagen een hobby? Dan is het goed er rekening mee te houden dat er geen dekking is voor deze hobby. Met andere woorden: schade die verband houdt met het bezit en het gebruik van een wapen tijdens de jacht, wordt niet vergoed door de verzekeraar.

Wapens

Wapens zijn in Nederland zelden toegestaan. Daarom kan schade die wordt veroorzaakt door een wapen niet door een verzekeraar gedekt worden. Verboden bezit en verboden gebruik van een wapen is uitgesloten van iedere verzekering. Dat staat beschreven in de Wet Wapens en Munitie.

Seksuele gedragingen

Verzekeraars zijn gebonden aan de wet en daarom biedt de aansprakelijkheidsverzekering geen dekking voor aansprakelijkheid bij schade die veroorzaakt is door seksuele of seksueel getinte gedragingen, ongeacht de aard daarvan. Deze regel geldt niet alleen voor de verzekerde zelf, maar ook voor andere personen die zijn meeverzekerd. Dit geldt ook bij seksuele gedragingen in groepsverband.

Opzet

Vanzelfsprekend wordt schade door opzet niet vergoed. Ook niet als het door baldadigheid in een groep is veroorzaakt. Als er alcohol of andere verdovende middelen in het spel waren, is dit ook uitgesloten van de verzekering.

Andere zaken

Voor veel andere zaken is de verzekerde wel verzekerd. Vaak zijn er ook uitzonderingen voor personen onder een bepaalde leeftijd (meestal onder de 14 jaar), of voor bijzondere situaties (zoals brand- en waterschade). Zelfs joyriding wordt een enkele keer nog weleens vergoed.

Wie precies wil weten wat er wordt vergoed, en wat niet, doet er goed aan de polisvoorwaarden erop na te lezen.

Uitsluitingen bij andere aansprakelijkheidsverzekeringen

Naast de AVP zijn er nog andere aansprakelijkheidsverzekeringen met hun eigen uitsluitingen. Zo dekt de WA-verzekering alleen schade die met een motorrijtuig is veroorzaakt, en dus niet schade die bijvoorbeeld met een boot of vliegtuig is veroorzaakt. Bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geldt dan weer dat de verzekerde niet is gedekt tegen schade die is ontstaan door het niet nakomen van een contractuele verplichting.

Het is daarom altijd belangrijk om de polisvoorwaarden van elke aansprakelijkheidsverzekering goed door te nemen en te begrijpen welke situaties wel en niet zijn gedekt. Zo weet je precies wat je wel en niet kan verwachten van de verzekering en voorkom je onaangename verrassingen achteraf.

Veelgestelde vragen over uitsluitingen bij aansprakelijkheidsverzekeringen

Een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten, is een verstandige keuze. Het biedt namelijk bescherming tegen torenhoge schadeclaims. Echter, er zijn situaties waarin de aansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt. Het komt wel vaker voor dat men hieromtrent vragen heeft.

Wat houdt een uitsluiting bij een aansprakelijkheidsverzekering in?

Een uitsluiting betekent dat de verzekeraar in bepaalde gevallen niet hoeft uit te keren bij schade. Deze gevallen zijn vastgelegd in de polisvoorwaarden.

Waarom hebben verzekeraars uitsluitingen bij aansprakelijkheidsverzekeringen?

Verzekeraars hebben uitsluitingen om zichzelf te beschermen tegen frauduleuze claims en om de premies betaalbaar te houden.

Welke schade is niet gedekt door de AVP?

Een aantal voorbeelden van schade die niet gedekt is door de AVP zijn schade door motorrijtuigen, schade voor zaken die gehuurd of geleend zijn, opzettelijk veroorzaakte schade en schade die is veroorzaakt door seksuele of seksueel getinte gedragingen.

Ben ik gedekt door mijn AVP-verzekering als ik schade veroorzaak met mijn auto?

Nee, schade die veroorzaakt is met of door een motorrijtuig, zoals omschreven in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM), valt niet onder de dekking van de AVP. Hiervoor is een WA-verzekering nodig.

Ben ik gedekt door mijn aansprakelijkheidsverzekering als ik schade veroorzaak met mijn boot?

Nee, schade die is veroorzaakt met of door een vaartuig is over het algemeen niet verzekerd. Hiervoor bieden verzekeraars speciale bootverzekeringen aan.