EN

Schadevergoeding bij dwarslaesie

Een dwarslaesie is een ernstig letsel ter hoogte van de wervelkolom die levenslange gevolgen kan hebben. Wanneer deze blessure het gevolg is van een ongeval of nalatigheid van derden, kan het slachtoffer recht hebben op een schadevergoeding. Deze compensatie is van essentieel belang om de financiële last (onder andere medische kosten, aangepaste woonvoorzieningen en inkomensverlies) op te vangen. Het claimen van een schadevergoeding kan ingewikkeld zijn, maar gespecialiseerde letselschadeadvocaten staan klaar om je bij te staan.

Inhoudsopgave

  Ruggenwervel

  Dwarslaesie en de ingrijpende gevolgen van een dwarslaesie

  Een dwarslaesie is een beschadiging van het ruggenmerg. De wervelkolom bestaat uit 33 wervels, verdeeld in verschillende regio's. Deze wervels beschermen het ruggenmerg. Bij een dwarslaesie worden de zenuwbanen in het ruggenmerg beschadigd of doorgesneden, waardoor signalen van en naar de hersenen worden onderbroken. Het gevolg hiervan is dat de hersenen geen signalen meer kunnen sturen naar of ontvangen van de delen van het lichaam die zich onder het letsel bevinden. Hierdoor raken delen van het lichaam verlamd. We spreken dan van uitval.

  Uitval bij een dwarslaesie

  De mate van uitval bij een dwarslaesie hangt af van de locatie en de omvang van de beschadiging. Beschadigingen hoger in de wervelkolom, zoals in de cervicale regio, kunnen leiden tot verlamming van zowel de armen als de benen, terwijl lagere beschadigingen, bijvoorbeeld in de lumbale regio, mogelijk alleen de benen beïnvloeden. Daarnaast bepaalt de grootte van de beschadiging de ernst van de uitval: bij een gedeeltelijke beschadiging kan men sommige functies behouden, terwijl een volledige doorsnijding tot de totale verlamming leidt.

  Gevolgen van een dwarslaesie

  Naast verlamming kan een dwarslaesie leiden tot een reeks andere gezondheidsproblemen. Door het gebrek aan beweging kunnen er doorligplekken ontstaan, wat wonden zijn die worden veroorzaakt door de langdurige druk op de huid. Daarnaast kunnen patiënten met een dwarslaesie vatbaarder zijn voor infecties, zoals longontsteking en blaasontsteking, vanwege de verminderde longfunctie en blaascontrole. Het is essentieel om deze complicaties vroegtijdig te herkennen en te behandelen.

  De impact van een dwarslaesie strekt zich verder uit tot het mentale. Veel patiënten ervaren psychologische uitdagingen, zoals depressies, angst en rouw, door hun veranderde lichaamsfuncties en levensomstandigheden. Het plotselinge verlies van mobiliteit en zelfstandigheid kan leiden tot gevoelens van isolatie, verminderd zelfvertrouwen en onzekerheid over de toekomst. Sociale relaties komen onder druk te staan en zorgen over werk, intimiteit en het vervullen van dagelijkse activiteiten kunnen de mentale belasting verhogen. Soms resulteert een dwarslaesie in huwelijksproblemen.

  Verschil complete en partiële dwarslaesie

  Een complete dwarslaesie betekent dat er geen zenuwsignalen door het beschadigde deel van het ruggenmerg kunnen passeren. Dit resulteert in volledig functieverlies onder het niveau van de blessure. Bij een partiële of onvolledige dwarslaesie kan het dat er nog enige functie of gevoel onder het niveau van de blessure behouden blijft. Het herstel en de prognose kunnen variëren, afhankelijk van de mate van de beschadiging.

  Verschil hoge en lage dwarslaesie

  Een hoge dwarslaesie verwijst naar beschadigingen in de cervicale wervelkolom, wat de nek en de bovenrug omvat. Dit kan leiden tot tetraplegie, waarbij zowel de armen als de benen zijn aangetast. Een lage dwarslaesie, wat zich in de thoracale, lumbale of sacrale regio bevindt, heeft voornamelijk invloed op de onderste ledematen. We spreken dan van paraplegie. De exacte gevolgen en beperkingen variëren afhankelijk van de exacte locatie van de verwonding en of er sprake is van een complete of een partiële dwarslaesie.

  Oorzaken van een dwarslaesie

  Een dwarslaesie kan diverse oorzaken hebben. In de eerste plaats kan het gaan om niet-traumatische oorzaken, bijvoorbeeld vasculaire ziekten, tumoren, ontstekingen of een hernia. Soms kan er sprake zijn van een medische fout die aan de basis ligt. Daarnaast kan het gaan om een traumatische oorzaak. Het gaat dan om situaties waarbij de wervelkolom te ver draait of buigt, bijvoorbeeld bij een ongeval tijdens het sporten. De wervelkolom kan ook van buitenaf worden beschadigd (bv. door een verwonding met een mes) of de beschadiging kan optreden door grote druk op de wervelkolom.

  Dwarslaesie door een schotwond of messteek

  Een schotwond kan een direct trauma aan het ruggenmerg veroorzaken, waardoor een dwarslaesie ontstaat. De kogel kan het bot, het weefsel en het ruggenmerg beschadigen, wat leidt tot blijvende verlamming. Wie hiervoor aansprakelijk is, hangt af van de omstandigheden. In criminele situaties is de schutter vaak verantwoordelijk, maar er kunnen andere factoren meespelen, zoals een nalatige beveiliging. Een schotwond kan bijvoorbeeld ook ontstaan door een ongeluk tijdens het jagen. Messteken kunnen eveneens een ernstig trauma aan de wervelkolom toebrengen, vooral als ze diep genoeg zijn om het ruggenmerg te bereiken.

  Dwarslaesie door een aanrijding

  Een aanrijding kan leiden tot de directe beschadiging van de wervelkolom. Bij hoge snelheden is de kans op een dwarslaesie groter. Vaak is de bestuurder van het voertuig aansprakelijk, maar het kan ook gaan om gedeelde schuld. Bij een aanrijding met een dwarslaesie is er vaak een motorrijtuig betrokken. Vooral voetgangers, fietsers en motorrijders lopen een groot risico op een dwarslaesie na een aanrijding. De WA-verzekering van het motorvoertuig zal de schade wellicht vergoeden.

  Dwarslaesie door een medische fout

  Als een chirurgische ingreep of een medische behandeling niet correct wordt uitgevoerd, kan dit leiden tot schade aan het ruggenmerg. In dergelijke gevallen kan het medisch personeel of het ziekenhuis aansprakelijk worden gesteld. Het kan ook dat een dwarslaesie ontstaat doordat een bepaalde diagnose niet is gesteld of doordat een verkeerde diagnose is gesteld. Ook in dit geval kan het ziekenhuis aansprakelijk worden gesteld.

  Dwarslaesie door een ongeval met een paard

  Vallen van een paard of getrapt worden door een paard kan directe schade aan de wervelkolom veroorzaken. Afhankelijk van de situatie kan de eigenaar van het paard, de rijder of de locatieverstrekker aansprakelijk zijn. Bij dieren geldt een vorm van risicoaansprakelijkheid, waardoor de eigenaar van het paard al snel aansprakelijk is. Toch zijn er ook situaties waarbij de eigenaar niet aansprakelijk zal zijn.

  Dwarslaesie door een bedrijfsongeval

  Werkplekongevallen, zoals vallen van hoogte of zware voorwerpen die iemand raken, kunnen dwarslaesies veroorzaken. Hier is de werkgever vaak aansprakelijk, bijvoorbeeld vanwege nalatige veiligheidsmaatregelen op het werk. Er zijn situaties waarbij de werkgever niet aansprakelijk zal zijn, maar hieraan zijn heel strenge voorwaarden verbonden. In de praktijk zal de werkgever bij een bedrijfsongeval bijna altijd een schadevergoeding moeten betalen.

  Dwarslaesie door beknelling of val

  Beknelling, bijvoorbeeld door instorting of door machines, kan zoveel druk op de wervelkolom uitoefenen dat een dwarslaesie ontstaat. Afhankelijk van de omstandigheden kan de eigenaar van het terrein verantwoordelijk zijn. Een simpele val, vooral vanaf een hoogte, kan ook al voldoende kracht genereren om een dwarslaesie te veroorzaken. Ook duiken in ondiep water of tegen een object kan een direct trauma aan de wervelkolom veroorzaken.

  Dwarslaesie door een sportongeval

  Bij contactsporten of extreme sporten kan een verkeerde beweging of een harde impact leiden tot een dwarslaesie. Afhankelijk van de situatie kunnen de sportorganisatie, de coach of andere spelers aansprakelijk worden gesteld. Sporten met een hoger risico op dwarslaesie zijn vaak sporten waarbij er een kans is op harde fysieke impacts, vallen van hoogtes of plotselinge bewegingen. Voorbeelden hiervan zijn rugby, paardensport, duiken, skiën, motorsport, worstelen, gymnastiek, bergbeklimmen, vechtsporten, wakeboarden en parachutespringen.

  Behandeling en verzorging bij een dwarslaesie

  Een dwarslaesie is een ernstig medisch trauma dat de communicatie tussen de hersenen en bepaalde delen van het lichaam kan verstoren. De behandeling vereist een gelaagde benadering, variërend van onmiddellijke chirurgie tot voortdurende en levenslange zorg. Vaak gaat het er in eerste instantie vooral om dat men verergering wil voorkomen. Nadien blijft er een zorgbehoefte bestaan.

  Wervelkolomchirurgie: de eerste stap naar stabilisatie

  Zodra een dwarslaesie wordt vastgesteld, kan wervelkolomchirurgie noodzakelijk zijn om verdere schade te voorkomen. Deze procedure heeft meestal twee doelen: het enerzijds verwijderen van botfragmenten of andere massa's die op het ruggenmerg drukken en het anderzijds stabiliseren van de wervelkolom om toekomstige schade te voorkomen. Een stabiele wervelkolom is essentieel om verdere complicaties of verslechtering te voorkomen.

  Levenslange verzorging na een dwarslaesie

  Na een dwarslaesie zal het leven van een patiënt ingrijpend wijzigen. De fysieke uitdagingen zijn afhankelijk van de ernst en de locatie van de laesie, maar alle patiënten zullen een vorm van langdurige zorg nodig hebben.

  • Fysiotherapie en revalidatie: Dit helpt patiënten om hun maximale fysieke potentieel te bereiken. Het kan ook helpen bij het aanleren van nieuwe manieren om dagelijkse taken uit te voeren en het helpt patiënten om te gaan met mobiliteitsapparaten, bijvoorbeeld rolstoelen.

  • Medische complicaties: Mensen met een dwarslaesie zijn vatbaarder voor bepaalde aandoeningen, zoals doorligplekken, urineweginfecties, longcomplicaties en spierspasmen. Regelmatige medische controles zijn essentieel om deze problemen vroegtijdig te identificeren en te behandelen.

  • Psychologische en sociale ondersteuning: Een dwarslaesie kan een aanzienlijke psychologische impact hebben. Psychologische ondersteuning kan patiënten helpen beter om te gaan met de nieuwe realiteit.

  • Zorg voor dagelijkse behoeften: Sommige patiënten hebben hulp nodig bij dagelijkse taken als baden, koken of zich aankleden. Dit kan worden verzorgd door professionele zorgverleners of familieleden.

  • Aanpassingen: Om de onafhankelijkheid te bevorderen, kunnen aanpassingen in de woonomgeving nodig zijn. Denk hierbij aan hellingbanen, aangepaste badkamers en lagere keukens.

  • Medicatie: Veel patiënten hebben medicijnen nodig om symptomen of complicaties te beheersen, zoals pijnstillers, spierontspanners of medicatie voor blaascontrole.

  Een dwarslaesie is ongetwijfeld een levensveranderend trauma. Met de juiste medische interventies, zoals wervelkolomchirurgie, en levenslange zorg en ondersteuning kunnen veel patiënten nog een rijk en betekenisvol leven leiden. Dat wil echter niet zeggen dat ze geen verdriet of leed kennen, integendeel.

  Materiële schadevergoeding bij een dwarslaesie

  Een dwarslaesie is niet alleen een verwoestende fysieke aandoening, maar gaat ook gepaard met aanzienlijke financiële lasten. De materiële schadevergoeding is een compensatie voor deze directe financiële verliezen en kosten. Dit omvat medische rekeningen, zowel voor onmiddellijke behandelingen als voor doorlopende zorg, aanpassingen aan de woning om de toegankelijkheid te vergroten en kosten voor hulpmiddelen als rolstoelen of protheses. Verder kunnen ook kosten voor voorgeschreven medicatie, fysiotherapie en professionele zorgverlening onder deze vergoeding vallen. Het gaat dan vooral om kosten die niet door de zorgverzekering worden vergoed.

  Smartengeld bij een dwarslaesie

  Smartengeld is een vorm van compensatie voor niet-materiële schade, zoals fysieke pijn, psychisch leed en verminderde levensvreugde als gevolg van een ongeval of nalatigheid. Bij een aandoening die zo ernstig is als een dwarslaesie kan het smartengeld aanzienlijk zijn, gezien de ingrijpende en langdurige impact die het op het slachtoffer heeft. De berekening van het bedrag is ingewikkeld en hangt af van diverse factoren, waaronder de leeftijd van het slachtoffer, de mate van verlies aan levenskwaliteit en de intensiteit van het lijden. Het zal bijvoorbeeld een rol spelen of het gaat om een hoge of om een lage dwarslaesie.

  Bij het vaststellen van de hoogte van het smartengeld spelen jurisprudentie en gidsen zoals de Smartengeldgids een cruciale rol. Deze gids bevat voorbeelden van toegewezen bedragen in eerdere rechtszaken, wat helpt bij het bepalen van een passende vergoeding bij nieuwe zaken. De hieronder opgenomen voorbeelden bieden inzicht in de bedragen die in het verleden zijn toegekend.

  Smartengeld bij een incomplete dwarslaesie

  Er ontstond een schermutseling toen een man samen met een aantal andere mannen uit een discotheek werd gezet. De man is hierbij ernstig gewond geraakt. Er was sprake van een incomplete dwarslaesie met verlammingsverschijnselen aan de benen en de linkerarm. Hij mist ook een paar voortanden en er is een blijvende kans op een dwarslaesie. Hij kreeg een smartengeldvergoeding van 6.000 euro toegekend (€ 8.992 in 2023).

  Smartengeld bij dwarslaesie met hevige pijn

  Na een ongeval met de bromfiets was er een aaneenschakeling van foutieve behandelingen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een dwarslaesie met erg veel chronische pijn in de buik en de rug. Er ontstonden ook ernstige decubituswonden. De hevige pijn moet met opioïden worden bestreden. De man is voor de rest van het leven afhankelijk van zorg. Ten gevolge van de dwarslaesie heeft het slachtoffer zijn vruchtbaarheid verloren en kan hij zijn kinderwens niet meer realiseren. Hij kreeg een smartengeldvergoeding van 113.445 euro (€ 183.746 in 2023).

  Smartengeld bij hoge dwarslaesie na schietpartij

  Een zeer verwarde man heeft met een gestolen dienstwapen van een politieagent vijftien kogels afgevuurd. Een slachtoffer is hierdoor gewond geraakt. Hij werd door een van de kogels in de rug geraakt, waardoor hij een hoge dwarslaesie heeft opgelopen. Vanaf de vierde borstwervel tot aan de tenen is hij verlamd. Hij is blijvend afhankelijk van een rolstoel en heeft een verhoogde kans op secundaire medische problemen. Hij kreeg een smartengeldvergoeding van 280.000 euro (€ 292.320).

  Smartengeld bij hoge dwarslaesie na aanrijding

  Een man van 25 jaar is met de motor aangereden door een automobilist die hem geen voorrang verleende. Er is sprake van een hoge dwarslaesie vanaf de tepellijn, een klaplong, een hersenschudding, een dissectie van de dijslagader en een dijbeenbreuk. Hij is niet alleen rolstoelafhankelijk, maar ervaart ook ernstige pijnklachten, rompbalansproblemen en vermoeidheidsproblemen. Hij kreeg een smartengeldvergoeding van 150.000 euro.

  Smartengeld voor meisje van 3 jaar met dwarslaesie

  Een meisje van drie jaar is overreden door een wegenbouwmachine. Ze liep hierdoor een volledige dwarslaesie op vanaf het niveau thoracale 8. Ze is blijvend rolstoelgebonden, is beperkt in de zelfwerkzaamheid en is beperkt in het beoefenen van sport en vormen van vrijetijdsbesteding. Er wordt rekening gehouden met haar jonge leeftijd bij het toekennen van een smartengeldvergoeding van 63.529 euro (€ 129.905 in 2023).

  Smartengeld bij dwarslaesie tijdens skeelerwedstrijd

  Tijdens een skeelerwedstrijd raakt een man van vijfendertig jaar een strobaal en botst daarop tegen een boom naast het parcours. Hij loopt een dwarslaesie op en wordt volledig rolstoelafhankelijk en incontinent voor urine. Er is sprake van ernstige seksuele beperkingen, last van kramp in spieren en doorzitten. Door de geringe beweging krijgt hij ook overgewicht. Voor het ongeval was hij een enthousiaste wielrenner en skeeleraar. Hij krijgt een smartengeldvergoeding van 75.000 euro (€ 117.253 in 2023).

  Smartengeld bij dwarslaesie na aanrijding als voetganger

  Een vrouw van 51 jaar liep samen met een vriendin over een onverlichte, smalle weg. Ze droegen alle twee ledverlichting en hesjes. Een automobilist die te hard reed en op zijn telefoon zat, reed hen aan. Hierdoor liep ze een hersenletsel en een hoge dwarslaesie op. De rest van haar leven zal de vrouw rolstoelgebonden zijn. Voor het ongeval was zij een vitale vrouw, maar sinds het ongeval is ze nagenoeg compleet invalide. Ze kreeg een smartengeldvergoeding van 275.000 euro.

  Smartengeld bij dwarslaesie na messteek

  De echtgenoot van een vrouw van 32 jaar, waarbij de samenwoning juist was gestopt, overviel de vrouw. Daarbij stak hij haar met een mes in de rug. Hierdoor liep de vrouw een hoge dwarslaesie op. De vrouw is voor de rest van haar leven hulpbehoevend. De rechtbank houdt er rekening mee dat de vrouw de man heeft geprovoceerd en spreekt van veertig procent eigen schuld. De vrouw krijgt een smartengeldvergoeding van 91.000 euro toegewezen (€ 136.367 in 2023).

  Smartengeld bij dwarslaesie door medische fouten

  Een zelfstandige zakenvrouw had zich in het ziekenhuis gemeld met lage rugklachten. Vervolgens traden er verschillende medische fouten op, wat in een dwarslaesie resulteerde. Sindsdien kan de vrouw niet meer staan en lopen en heeft ze geen actieve spierkracht in de benen en het onderste deel van de romp. De benen voelen door een slechte bloedcirculatie altijd koud aan, er is sprake van een gestoorde blaas- en darmfunctie en ze ervaart veel pijn. Door de pijn die ze ervaart in onder meer de armen, de polsen, het hoofd, de benen, de rug en het bekkengewricht is haar zelfredzaamheid heel beperkt. Ze heeft blijvend intensieve verzorging nodig. Ze krijgt een smartengeldvergoeding van 68.067 euro (€ 105.084 in 2023).

  Smartengeld bij dwarslaesie door beknelling

  Een jonge vrouw van 24 jaar raakt bekneld onder een goederenlift. Er is sprake van ernstige letsels: een subtotale dwarslaesie, ribfracturen, rectale bloedingen, een afgescheurde lever, vaginale bloedingen en een gestoorde huidsensibiliteit. De vrouw diende verschillende operaties te ondergaan. Wegens een implantaatbreuk diende de vrouw na een jaar weer een operatie te ondergaan. Ze heeft nog twee jaar te lijden gehad onder incontinentie en ze diende opnieuw te leren lopen, dit met orthopedisch schoeisel. De vrouw heeft diverse littekens. Ze kan niet meer werken en ze kan haar hobby’s niet langer beoefenen. Er is sprake van een verlies van seksuele gevoelens. Ze kreeg een smartengeldvergoeding van 56.723 euro (€ 86.740 in 2023).

  Smartengeld bij dwarslaesie na ongeval met paard

  Een onervaren paardrijdster maakte een buitenrit onder begeleiding van de eigenaar van de manege, met een paard van deze eigenaar. Op aanwijzing van de eigenaar ging zij in galop, waarna ze tegen een bord is aangereden. Er is sprake van een dwarslaesie waarbij het onderlichaam is verlamd. De vrouw krijgt in 1999 een smartengeldvergoeding van 90.756 euro toegewezen (€ 158.764 in 2023).

  Smartengeld bij dwarslaesie door bedrijfsongeval

  Een timmerman van achttien jaar raakt betrokken bij een bedrijfsongeval. Hierdoor loopt hij een motorisch complete dwarslaesie op met een verkleining van de linkerlong. Hij is compleet afhankelijk van de elektrische rolstoel en werkhervatting is compleet uitgesloten. Meerdere malen per dag is katheterisatie noodzakelijk. Het aangaan en onderhouden van relaties is voor de jonge man erg moeilijk geworden. Hij kreeg een smartengeldvergoeding van 90.756 euro (€ 167.927 in 2023).

  Smartengeld bij partiële dwarslaesie door fout tijdens operatie

  Een man met een nekhernia werd hieraan geopereerd. Tijdens de operatie is de neurochirurg doorgeschoten met de bolkopfrees, waardoor hij het ruggenmerg heeft beschadigd. De man merkte na de operatie dat hij zijn linkerbeen en linkerarm niet meer goed kon bewegen. De man is grotendeels rolstoelafhankelijk geworden ten gevolge van deze partiële dwarslaesie ter hoogte van C3 links. Hij kreeg een smartengeldvergoeding van 40.000 euro (€ 54.047 in 2023).

  Smartengeld bij hoge dwarslaesie na schietpartij

  Een student van 21 jaar werd door drie dronken jongens die hij niet kende aangesproken. Hij ging niet in op hun aanbod om iets te drinken. Daarop ontstond een worsteling, waarbij een van de jongens vijf keer met een revolver op de student heeft geschoten. Hij werd geraakt in de schaamstreek, in de rug en in het linkeronderbeen. Er was sprake van een hoge dwarslaesie. De student dient de rest van zijn leven een rolstoel te gebruiken en ervaart een groot gevoel van onveiligheid en angst. Er is sprake van PTSS. Hij kreeg een smartengeldvergoeding van 250.000 euro (€ 304.225 in 2023).

  Smartengeld bij dwarslaesie na aanrijding op quad

  Een jong meisje van 14 jaar zat achterop de quad bij haar moeder. Ze stonden voor een stoplicht en werden ineens aangereden door een auto. Deze auto werd bestuurd door een jongen van zeventien jaar. Deze jongen had geen rijbewijs en had zonder toestemming van zijn ouders de auto genomen. De rechter oordeelde dat de jongen alleen aansprakelijk was en de ouders niet. Als gevolg van de aanrijding liep het meisje een dwarslaesie op. Hierdoor zal zij nooit meer kunnen lopen en voor de rest van haar leven hulpbehoevend blijven. Er werd beslist dat zij recht heeft op een smartengeldvergoeding van 100.000 euro (€ 127.853 in 2023).

  Smartengeld bij dwarslaesie nadat vrouw is overreden

  Een vrouw liep naast een gehuurde huifkar en hield het hoofdstel vast in verband met het keren van de huifkar. De pony ging toen plotseling harder lopen. De vrouw kon de pony nog een aantal stappen bijhouden, maar kon uiteindelijk niets anders doen dan het hoofdstel loslaten. Zij werd toen vrijwel direct geraakt door de bak van de huifkar en kwam onder een wiel van de huifkar terecht. Zij is door de huifkar overreden en heeft een dwarslaesie opgelopen, waardoor ze verder moet in een rolstoel. De vrouw kreeg een smartengeldvergoeding van 50.000 euro (€ 73.999 in 2023).

  Rechtsbijstandverzekering en het krijgen van een schadevergoeding bij een dwarslaesie

  Een dwarslaesie kan niet alleen lichamelijk en emotioneel ontwrichtend zijn, maar ook financiële uitdagingen met zich meebrengen. In deze moeilijke tijden kan een rechtsbijstandverzekering van onschatbare waarde zijn. Deze verzekering biedt juridische ondersteuning en dekt de kosten wanneer men bijvoorbeeld via de rechtbank een schadevergoeding claimt. De verzekeraar zal gespecialiseerde letselschadeadvocaten betalen die de belangen van het slachtoffer behartigen, die onderhandelen met tegenpartijen en die zorgen voor een rechtvaardige compensatie. Bovendien bieden zij advies en begeleiding gedurende het hele proces, zodat het slachtoffer zich kan focussen op herstel en revalidatie.

  Veelgestelde vragen over een dwarslaesie en de schadevergoeding bij een dwarslaesie

  Een dwarslaesie is een aandoening die tal van vragen opwerpt, zowel bij de betrokkenen als bij hun familie en naasten. In deze FAQ proberen we een antwoord te bieden op enkele van de meest gestelde vragen over een dwarslaesie en de schadevergoeding bij een dwarslaesie.

  Wat is een dwarslaesie?

  Een dwarslaesie is een beschadiging van het ruggenmerg, wat resulteert in volledig of gedeeltelijk verlies van motorische en/of sensorische functies onder het niveau van de laesie.

  Is een dwarslaesie te genezen?

  Op dit moment is een dwarslaesie niet volledig te genezen, maar er zijn behandelingen en therapieën die de symptomen kunnen verlichten en die de levenskwaliteit kunnen verbeteren.

  Wat is bij een dwarslaesie de levensverwachting?

  In de praktijk leven veel mensen met een dwarslaesie bijna net zo lang als mensen zonder. Wel kunnen hierdoor veroorzaakte gezondheidsproblemen invloed hebben op de levensduur.

  Hoe ontstaat een dwarslaesie door lachgas?

  Overmatig gebruik van lachgas kan tot een tekort aan vitamine B12 leiden, wat zenuwschade en in zeldzame gevallen een partiële dwarslaesie kan veroorzaken.

  Hoe krijg je een dwarslaesie?

  Een dwarslaesie kan ontstaan door diverse oorzaken, waaronder ongevallen, ziekten, tumoren of zelfs een ontsteking van het ruggenmerg.

  Hoe voelt een dwarslaesie?

  Dit kan van persoon tot persoon variëren, maar veel mensen ervaren een verlies van gevoel en beweging onder het beschadigde gebied.

  Hoe wordt de diagnose dwarslaesie gesteld?

  Door middel van lichamelijk onderzoek, MRI's, röntgenfoto's en andere diagnostische tests.

  Hoe vaak komt een dwarslaesie voor?

  Dwarslaesies zijn relatief zeldzaam. Het is niet exact bekend hoeveel mensen in Nederland een dwarslaesie hebben. Jaarlijks worden er ongeveer 600 mensen met een nieuwe dwarslaesie opgenomen in gespecialiseerde revalidatiecentra. Er zouden ongeveer 15.000 mensen in Nederland een dwarslaesie hebben.

  Wat is een dwarslaesie C4?

  Dit verwijst naar een beschadiging van de vierde cervicale wervel, wat kan leiden tot verlamming van zowel de armen als de benen. Dit is een heel ernstige dwarslaesie. Er is sprake van een hoge dwarslaesie. Bij een complete dwarslaesie hoger dan C4 is beademingsapparatuur noodzakelijk.

  Kun je nog zwemmen met een dwarslaesie?

  Ja, met de juiste begeleiding en aanpassingen kunnen veel mensen met een dwarslaesie zwemmen. Dit is echter afhankelijk van welk deel van het lichaam uitval vertoont.

  Kun je nog sporten met een dwarslaesie?

  Ja, er zijn diverse aangepaste sporten voor mensen met een dwarslaesie. Zeker indien de uitval beperkt is tot de onderste ledematen is het beoefenen van een aangepaste sport nog mogelijk.

  Is een erectie met een dwarslaesie nog mogelijk?

  Dit hangt af van de aard en locatie van de dwarslaesie. Mensen met een lage dwarslaesie hebben een grotere kans op erectieproblemen dan mannen met een hoge dwarslaesie. In de eerste weken na een dwarslaesie zijn erecties meestal volledig afwezig, maar na verloop van tijd begint het bij veel mannen opnieuw te lukken.

  Kun je nog autorijden met een dwarslaesie?

  Met aangepaste voertuigen en de juiste training kunnen veel mensen met een dwarslaesie opnieuw autorijden.

  Waarom is de schadevergoeding bij een dwarslaesie zo hoog?

  Vanwege de ernstige en levenslange impact van de aandoening. De kosten voor medische zorg, aanpassingen in huis, inkomensverlies en de immateriële schade (smartengeld) kunnen zeer hoog oplopen.