EN

Schadevergoeding bij gehoorschade

Gehoorschade heeft een ingrijpende invloed op het leven van een individu. Het vermogen om te communiceren, om te genieten van muziek en zelfs om de eenvoudige vreugde van het luisteren naar de geluiden van de natuur te ervaren, kan drastisch verminderd of zelfs volledig weggenomen worden. Deze verandering kan leiden tot isolement, mentale gezondheidsproblemen en een duidelijke afname van de levenskwaliteit. In veel gevallen dekt de zorgverzekering slechts een deel van de kosten die gepaard gaan met de behandeling van en de aanpassing aan gehoorschade. Het is daarom essentieel dat slachtoffers van gehoorschade een rechtvaardige schadevergoeding ontvangen om de volledige impact van dit letsel te compenseren en om ze te ondersteunen in hun nieuwe levenssituatie.

Inhoudsopgave

  Gebarentaal

  Gehoorschade en de gevolgen voor slachtoffers

  Gehoorschade is een ingrijpende aandoening die zowel het fysieke als het psychologische welzijn van een individu beïnvloedt. Het beperkt niet alleen de capaciteit om te horen, maar heeft ook verstrekkende gevolgen voor het dagelijks functioneren van een persoon. Slachtoffers kunnen moeite hebben met basale communicatie, wat leidt tot gevoelens van isolatie en eenzaamheid. Het vermijden van sociale situaties, verminderd zelfvertrouwen en toenemende stress zijn slechts enkele van de complexe mentale en sociale uitdagingen waarmee deze individuen worden geconfronteerd.

  Sterkte van geluid en risico op gehoorschade

  De sterkte van geluid wordt altijd weergegeven in decibel of dB(A). Hoe luider het geluid is, des te sneller er sprake is van gehoorschade. Het gaat om een logaritmische schaal. Dit betekent dat elke toename van 10 dB een tienvoudige toename in intensiteit vertegenwoordigt. Dus een geluid van 20 dB is 10 keer intenser dan een geluid van 10 dB, en een geluid van 30 dB is 100 keer intenser dan een geluid van 10 dB. Deze schaal is ontworpen om de grote variatie in geluidsintensiteit die het menselijk oor kan waarnemen, op een handzamere manier weer te geven. Hieronder vind je enkele voorbeelden van hoe hard deze geluiden zijn en waarmee ze kunnen worden vergeleken. We geven ook aan hoe dit geluid wordt ervaren en wanneer er een risico op gehoorschade is.

  GeluidVoorbeeldErvaring
  10 dBVallend badStil
  20 dBLeeszaal in de bibliotheekStil
  30 dBTikkend horlogeStil
  40 dBRustig kantoorMatig
  50 dBRegenMatig
  60 dBNormaal gesprekMatig
  70 tot 85 dBSchoolbusZeer luid
  90 tot 105 dBHaardroger of stofzuigerZeer luid
  90 tot 115 dBKettingzaag met benzinemotorHinderlijk en kans op gehoorschade
  120 dBMassa schreeuwende kinderenPijnlijk en gehoorschade
  130 dBRockconcertPijnlijk en gehoorschade
  140 dBAutoradio op vol volumePijnlijk en gehoorschade
  140 tot 170 dBVuurwapen of sirenePijnlijk en gehoorschade

  Gradaties van doofheid en gehoorverlies

  Het gehoorverlies van een persoon wordt uitgedrukt in dB HL (decibel hearing level). Op basis van het aantal dB HL dat men heeft geleden, wordt bepaald in welke mate er gehoorverlies is opgetreden. Bij het bepalen van de schadevergoeding voor gehoorverlies wordt hier rekening mee gehouden. Bij de onderstaande symptomen gaan we uit van gehoorschade bij iemand die voordien een normaal gehoor had.

  Aantal dB HLSymptomen
  0 tot 30Normaal horend tot licht slechthorend, waardoor een zacht gesprek niet altijd te volgen is
  30 tot 60Licht tot matig slechthorend, waardoor groepsgesprekken een probleem zijn
  60 tot 70Ernstig slechthorend, waardoor enkel gesprekken op luide toon nog te verstaan zijn
  70 tot 90Zwaar slechthorend, waardoor groepsgesprekken met luide stem moeilijk worden
  90 tot 120Doof, waardoor spraak niet meer te verstaan is (omgevingsgeluiden in de nabije omgeving wel nog)
  110 tot 120Diepdoof, waardoor alleen lage tonen of trillingen in de nabijheid nog waar te nemen zijn
  Vanaf 120Vibratiedoof (ook trillingen worden niet langer waargenomen)

  Andere soorten gehoorschade

  Bij gehoorschade hoeft er niet altijd sprake te zijn van een verlies aan dB HL. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van oorsuizen of tinnitus. Daarbij maakt men meestal een onderscheid tussen drie gradaties, waarbij gradatie 1 de minst ernstige is en gradatie 3 de meest ernstige. Bij tinnitus graad 1 is de tinnitus enkel hoorbaar in een stille omgeving en is de tinnitus weinig hinderlijk. Bij tinnitus graad 2 is het te horen in lawaaierige omgevingen, maar wordt de nachtrust niet gestoord. Wel kan het moeilijker zijn om de slaap te vatten. Bij tinnitus graad 3 is de tinnitus continu hoorbaar en wordt slapen bijna onmogelijk. Ook overgevoeligheid voor geluid (hyperacusis) komt voor, net als het waarnemen van geluid in andere toonhoogtes en geluidsstoornissen. Bij een geluidsstoornis worden tonen abnormaal luid of onzuiver waargenomen, waardoor het moeilijker wordt om gesprekken te volgen of om van muziek te genieten.

  Behandeling bij gehoorschade en doofheid

  Behandeling van doofheid en gehoorverlies is sterk afhankelijk van de oorzaak en de ernst van het gehoorverlies. Terwijl licht tot matig gehoorverlies vaak kan worden aangepakt met hoortoestellen die de geluiden versterken, bieden cochleaire implantaten een oplossing voor sommige mensen met ernstig tot diep gehoorverlies. Deze implantaten zetten geluidssignalen om in elektrische impulsen die direct naar de gehoorzenuw worden gestuurd. Naast technologische interventies kan gehoorrevalidatie helpen bij het trainen en aanpassen van het gehoor. In gevallen waar gehoorverlies wordt veroorzaakt door een onderliggende aandoening, kan medische of chirurgische behandeling noodzakelijk zijn om de oorzaak weg te nemen.

  Gevolgen van gehoorschade en doofheid

  Gehoorschade kan diepgaande mentale en sociale gevolgen hebben voor een individu. Het verlies van gehoor kan leiden tot gevoelens van isolatie, eenzaamheid en depressie, omdat communiceren met de omgeving bemoeilijkt wordt. Sociale interacties, die voorheen als vanzelfsprekend werden ervaren, kunnen uitdagend worden, wat ertoe kan leiden dat mensen sociale gelegenheden mijden uit angst voor misverstanden of het gevoel buitengesloten te zijn. Deze terugtrekking kan ook het zelfvertrouwen en zelfbeeld aantasten. Verder kunnen mensen met gehoorschade frequenter stress en vermoeidheid ervaren, mede omdat het constant inzet vereist om gesprekken te volgen of omgevingsgeluiden te interpreteren. Het niet kunnen horen van waarschuwingssignalen kan bovendien leiden tot angstgevoelens in het dagelijks leven. En gehoorschade en doofheid zorgt ervoor dat deelname aan het verkeer of het uitvoeren van werkzaamheden gevaarlijker wordt.

  Oorzaken van gehoorschade en doofheid

  Gehoorschade en doofheid ontstaan wanneer het binnenoor, met name de haarcellen in het slakkenhuis, beschadigd raakt door overmatige blootstelling aan hard geluid of door een plotselinge luide knal. Deze haarcellen zijn verantwoordelijk voor het omzetten van geluidsgolven naar elektrische signalen die door de hersenen worden geïnterpreteerd als geluid. Eens beschadigd, kunnen deze haarcellen zich niet herstellen, wat resulteert in permanent gehoorverlies. Naast luide geluiden kunnen ook factoren als genetica, ouder worden, infecties, hoofdtrauma's en bepaalde medicijnen bijdragen aan het risico op gehoorschade.

  Aansprakelijkheid bij gehoorschade door vuurwerk

  Niet alleen direct contact met vuurwerk kan schadelijk zijn, maar ook de knal die het vuurwerk veroorzaakt. Jaarlijks veroorzaakt vuurwerk letsels, waaronder gehoorschade. De luide knallen kunnen het gehoor direct beschadigen. Dit komt door de schade aan de haarcellen in het binnenoor. Bij niet-correct gebruik, bijvoorbeeld als vuurwerk naar de politie wordt gegooid, kan men aansprakelijk zijn. Soms kan ook de fabrikant of de verkoper van het vuurwerk aansprakelijk zijn voor de schade.

  Alles over de aansprakelijkheid bij vuurwerk
  Vuurwerk

  Aansprakelijkheid bij gehoorschade door mishandeling

  Fysiek geweld kan ernstige en langdurige gevolgen hebben. Een klap of slag dichtbij het oor kan het trommelvlies beschadigen, wat kan leiden tot tijdelijke of permanente doofheid. Dit is niet alleen pijnlijk, maar kan ook psychologische effecten hebben. Denk bijvoorbeeld aan gevoelens van angst, depressie of posttraumatische stress. De persoon die de mishandeling uitvoert, is aansprakelijk voor de veroorzaakte schade.

  Alles over de aansprakelijkheid bij mishandeling
  Geweld

  Aansprakelijkheid bij gehoorschade door een verkeersongeval

  Bij heftige verkeersongevallen kan het lawaai van de crash zelf of de airbags die worden geactiveerd, het gehoor beschadigen. Afhankelijk van de ernst kan dit leiden tot tinnitus (een constante pieptoon) of zelfs tot volledig gehoorverlies. In deze gevallen is de veroorzaker van het ongeval in principe aansprakelijk voor de schade. Er zijn speciale regels die voetgangers en fietsers extra bescherming bieden, waardoor ze sneller recht hebben op een schadevergoeding.

  Alles over aansprakelijkheid in het verkeer
  Vrachtwagen en een auto

  Aansprakelijkheid bij gehoorschade door een ontploffing

  Een abrupte ontploffing, zoals van een gasfles of van een autoband, creëert een schokgolf die direct gehoorschade kan veroorzaken. Vooral personen die dichtbij de bron van de explosie staan, lopen risico. Afhankelijk van de context kunnen fabrikanten, werkgevers of individuen aansprakelijk worden gesteld. Bij het gebruik van explosieven bij bouw- of sloopwerkzaamheden kan de aannemer aansprakelijk zijn indien dit gehoorschade veroorzaakt.

  Brandweer en explosie

  Aansprakelijkheid bij gehoorschade door geluid op het werk

  Langdurige blootstelling aan luide geluiden op de werkplek, zoals in de muzieksector of in industriële omgevingen, kan het gehoor beschadigen. Werkgevers zijn verplicht gehoorbescherming te bieden en werknemers te informeren over de risico's. Als dit niet gebeurt, kan de werkgever aansprakelijk worden gesteld voor het gehoorverlies van de werknemer. We spreken dan van een beroepsziekte. Ook als de gehoorschade plotseling optreedt, bijvoorbeeld door een val op het hoofd, kan de werkgever aansprakelijk zijn.

  Alles over de aansprakelijkheid op het werk
  Veiligheid op het werk

  Aansprakelijkheid bij gehoorschade door een medische fout

  Gehoorschade kan ontstaan door medische fouten, zoals een verkeerd uitgevoerde operatie of bijwerkingen van medicijnen. Niet altijd zal men hiervoor aansprakelijk zijn. Het belangrijkste is dat een patiënt goed op de hoogte is van mogelijke complicaties die kunnen optreden en dat de patiënt dit risico wil nemen. Medische professionals en instellingen hebben een zorgplicht en kunnen aansprakelijk worden gesteld bij nalatigheid.

  Ziekenwagen en beademing

  Aansprakelijkheid bij gehoorschade door de buren

  Extreme en aanhoudende geluidsoverlast, zoals harde muziek of bouwgeluiden, kan gehoorschade veroorzaken. Buren kunnen aansprakelijk worden gesteld als ze onredelijke en schadelijke geluidsniveaus produceren. Het is uiteraard belangrijk om dergelijke problemen aan te pakken voordat ze ontstaan. Ga het gesprek met de buren aan en ga na hoe de geluidshinder kan worden voorkomen. Eventueel kan de kantonrechter de buren verplichten om stiller te zijn.

  Alle informatie over burenhinder door geluidsoverlast
  Buren met twee kleurrijke deuren

  Aansprakelijkheid bij gehoorschade door sportongelukken

  Bepaalde sporten brengen specifieke risico's met zich mee. Bij duiken kan onjuiste drukregulatie bijvoorbeeld leiden tot een barotrauma van het oor. Sportinstructeurs en -organisaties kunnen aansprakelijk zijn als ze geen adequate training bieden of als ze slecht onderhouden uitrusting aanbieden. Ook onder meer bergbeklimmers kunnen te maken krijgen met een barotrauma en ook hier kan een andere partij aansprakelijk zijn.

  Alle informatie over aansprakelijkheid bij het sporten
  Duiken

  Aansprakelijkheid voor gehoorschade bij schietincidenten

  De luide knallen op schietbanen of tijdens jachtpartijen kunnen zonder gehoorbescherming gehoorschade veroorzaken. Bij frequent schieten zonder adequate bescherming kunnen schutters last krijgen van tinnitus of blijvend gehoorverlies. Vooral bij jachtpartijen, waarbij de omgeving vaak minder gecontroleerd is dan op een schietbaan, zijn de risico’s heel groot. Schietbanen, jachtleiders en organisaties hebben de verantwoordelijkheid om gebruikers en deelnemers te voorzien van adequate gehoorbescherming en omstanders te waarschuwen voor de risico's.

  Alle informatie over de aansprakelijkheid van de jager
  Gehoorbescherming op de schietbaan

  Aansprakelijkheid voor gehoorschade door een blikseminslag

  De impact van een blikseminslag is immens en kan, naast tal van andere schades, ook gehoorschade veroorzaken. De plotselinge en overweldigende knal van een nabije blikseminslag kan tijdelijk of permanent gehoorverlies veroorzaken. Hoewel bliksem een natuurlijk fenomeen is en niet direct een vorm van aansprakelijkheid kent, kunnen er situaties zijn waarin bijvoorbeeld een werkgever of organisator van een evenement nalatig is geweest in het bieden van een veilige omgeving tijdens een onweersbui. Dan kan de werkgever of de organisator aansprakelijk zijn.

  Alle informatie over klimaatschade en verzekeringen
  Verzekering bij schade door bliksem en inductie

  EHBO bij gehoorschade na een harde knal

  De blootstelling aan plotselinge, harde geluiden kan schadelijk zijn voor het gehoor en kan zelfs blijvende gehoorschade veroorzaken. Wanneer je getuige bent van een dergelijk incident of wanneer iemand in je omgeving hiermee te maken heeft, is het van belang om te weten hoe je het beste kunt handelen. Het onderstaande stappenplan voor de eerste hulp bij een vermoeden van gehoorschade helpt je hierbij.

  1. Zorg voor een veilige omgeving

   Zorg er allereerst voor dat zowel jij als het slachtoffer in een veilige en rustige omgeving zijn. Verwijder het slachtoffer uit de buurt van de geluidsbron.

  2. Stel het slachtoffer gerust

   Een plotseling gehoorverlies kan erg schrikken en verwarrend zijn. Stel het slachtoffer gerust en zorg ervoor dat hij of zij rustig blijft.

  3. Controleer op zichtbare verwondingen

   Inspecteer de oren op zichtbare tekenen van letsel, zoals bloedingen of vreemde voorwerpen. Raak het binnenoor hoe dan ook niet aan en probeer niet om vreemde voorwerpen zelf te verwijderen.

  4. Niet schreeuwen

   Als iemand moeite heeft met horen, gebruik dan gebaren of schrijf berichten om te communiceren. Probeer niet te schreeuwen, omdat dit de schade kan verergeren.

  5. Vermijd verdere blootstelling

   Houd het slachtoffer uit de buurt van luide geluiden. Als je het slachtoffer bijvoorbeeld naar een ziekenhuis brengt, doe dit dan in stilte en zonder een luide radio.

  6. Medische hulp zoeken

   Adviseer het slachtoffer om zo snel mogelijk een arts te raadplegen, vooral als er tekenen zijn van blijvende schade, zoals aanhoudende pijn, tinnitus (oorsuizen) of duizeligheid. Eventueel kun je het slachtoffer zelf naar het ziekenhuis brengen of de hulpdiensten op de hoogte brengen.

  7. Noteer de details

   Schrijf de omstandigheden van het incident op, zoals de bron van het harde geluid, de duur van de blootstelling en de afstand tot de geluidsbron. Deze informatie kan nuttig zijn voor medisch personeel bij de beoordeling en de behandeling. Ook kan het worden gebruikt bij schadeclaims. Geef jouw gegevens zeker door aan het slachtoffer, zodat men later om een getuigenis kan vragen.

   Meer informatie over eerste hulp

  Schadevergoeding bij gehoorschade en doofheid

  Gehoorschade en doofheid hebben niet alleen fysieke en emotionele gevolgen, maar kunnen ook leiden tot financiële schade voor het slachtoffer. Bijvoorbeeld als een callcentermedewerker zijn of haar job niet meer kan uitoefenen. Of wanneer een duur gehoorapparaat moet worden gekocht. Wanneer het gehoorverlies of de doofheid het resultaat is van een ongeval of de nalatigheid van een derde partij, kan de getroffene recht hebben op een schadevergoeding. Deze vergoeding is bedoeld om de slachtoffers enigszins te compenseren voor hun verlies.

  Materiële schadevergoeding bij gehoorschade en doofheid

  Onder de materiële schade vallen de direct meetbare kosten die een slachtoffer heeft moeten maken als gevolg van het gehoorverlies. Denk hierbij aan de kosten voor een hoorapparaat, waarbij de vergoeding vanuit de zorgverzekeraar vaak ontoereikend is. Daarnaast zijn er ook kosten voor andere hulpmiddelen die nodig zijn om met de doofheid om te gaan. Denk verder aan het gemiste inkomen, de kosten voor de aanpassing in het thuiskantoor van een zzp’er en de parkeerkosten voor regelmatige bezoeken aan een arts of audioloog.

  Smartengeld bij gehoorschade en doofheid

  Smartengeld is een vergoeding voor immateriële schade, oftewel de niet-financiële schade. Het gaat om een vergoeding voor pijn, leed en ontbeerde levensvreugde. Het vaststellen van een bedrag voor immateriële schade is complex, omdat het om subjectieve ervaringen gaat. In Nederland gebruikt men vaak de Smartengeldgids om de hoogte van het smartengeld te bepalen. Deze gids bevat uitspraken van rechters in eerdere, vergelijkbare zaken en geeft daarmee een indicatie van wat in een soortgelijke situatie een passend bedrag zou kunnen zijn. Het dient als een referentiepunt, maar elke zaak en elk slachtoffer is en blijft uiteraard uniek. De onderstaande voorbeelden van smartengeldvergoedingen bij gehoorschade of doofheid tonen aan waar je wellicht recht op hebt.

  Tinnitus graad 3 en 4 na voetbalgeweld

  Voorafgaand aan een CL-wedstrijd zijn er rellen ontstaan. Hierbij hebben voetbalhooligans verschillende voorwerpen richting de ME, de stewards en de beveiligers gegooid. Door de knal van een mortierbom is bij drie ME’ers tinnitus ontstaan. Zij horen een constante piep. Bij drie van de ME’ers gaat het om tinnitus graad 3, bij twee andere betreft het tinnitus graad 4. Bij een ME’er met tinnitus graad 3 werd voor de gehoorschade (de psychische schade werd reeds in een andere zaak gecompenseerd) een schadevergoeding van 6.750 euro toegekend. Bij de twee andere ME’ers ging het om 4.250 en 6.750 euro voor de gehoorschade. De personen met tinnitus graad 4 kreeg een smartengeldvergoeding van 9.250 euro voor de gehoorschade.

  Gehoorschade na een vuistslag tegen het hoofd

  Bij een ruzie kreeg een man een vuistslag tegen het hoofd, waardoor hij achterover is gevallen tegen een betonnen rand. De man liep een schedelbasisfractuur op met een grote bloeding onder het harde hersenvlies. De man verkeerde in levensgevaar, werd twee keer geopereerd, is zestien dagen in coma gebleven en diende acht weken in het ziekenhuis te blijven. Daarna diende de man te revalideren in een revalidatiecentrum en na vijf maanden opnieuw te worden geopereerd. De man heeft blijvende schade, waaronder gehoorschade aan het rechteroor, een evenwichtsstoornis, een kwetsbare plek op de schedel en een ontsierend litteken op de grotendeels kale schedel. Ook heeft hij last van de heupen en de schouder. Hij kreeg een smartengeldvergoeding van 17.000 euro toegewezen (€ 24.254 in 2023).

  Doofheid door medische fout tijdens de zwangerschap

  Tijdens de zevende maand van haar zwangerschap kreeg een moeder gentamycine toegediend ter behandeling van haar urineweg- en nierbekkenontsteking. Deze stof heeft bij het ongeboren kind een ernstige mate van doofheid veroorzaakt aan beide oren. Hierdoor is het kind ernstig beperkt in de intellectuele en sociale ontwikkeling. Er werd een smartengeldvergoeding van 56.723 euro toegekend (€ 92.468 in 2023).

  Gehoorschade en tinnitus door zwaar vuurwerk

  Toen een man tijdens een feest bij een café stond, heeft iemand zwaar vuurwerk naar hem gegooid. Het vuurwerk kwam tussen de man zijn benen terecht en ontplofte met een zware knal. Niet alleen had hij een bloedend been, maar ook ernstige gehoorschade en blijvende tinnitus. Hij heeft sinds het incident last van concentratieproblemen. Hij kreeg een smartengeldvergoeding van 6.000 euro (€ 7.435 in 2023).

  Mishandeling en geperforeerd trommelvlies

  Bij de ingang van een discotheek is een portier door een aantal jongens mishandeld. Hierbij is zijn linkertrommelvlies geperforeerd, liep hij kneuzingen op aan de elleboog en de heup, had hij een hersenschudding en had hij last van hoofdpijn, duizeligheid, wazig zien, vergeetachtigheid, nekklachten en traagheid. De portier heeft blijvende gehoorschade. Voor de lage frequenties heeft hij nog een restgehoor, maar voor de hogere frequenties hoort hij helemaal niets meer. Deze gehoorschade kan niet worden behandeld. Hij kreeg een smartengeldvergoeding van 7.500 euro (€ 10.942 in 2023).

  Gehoorschade door exploderend vuurwerk

  Tijdens oud en nieuw was er sprake van zwaar geweld tegen de hulpdiensten. Jongeren gooiden daarbij met flessen, oliebollen en vuurwerk naar de politie en de brandweer. Een brandweerman van 55 jaar heeft blijvende gehoorschade opgelopen door het exploderende vuurwerk. De brandweerman praat sindsdien harder, moet de televisie harder zetten en hoort slechter. Bij wijze van voorschot werd 1.650 euro smartengeld toegewezen.

  Week lang piepend geluid door vuurwerk

  Toen een politieambtenaar tijdens nieuwjaarsnacht bezig was met een aanhouding, werd er achter hem vuurwerk tot ontploffing gebracht. Hierdoor ervoer hij enige tijd een piepend geluid en drukverschil in het gehoor. Na een week is dit vervelende en hinderlijke geluid weggetrokken zonder restschade. De politieambtenaar kreeg een smartengeldvergoeding van 200 euro toegewezen (€ 248 in 2023).

  Chronische tinnitus door mishandeling tijdens verkeersruzie

  Een man is tijdens een verkeersruzie mishandeld, waarbij hij meermaals tegen het hoofd is geslagen. Hierdoor liep de man chronische tinnitus op. Dit heeft een grote impact gehad op zijn persoonlijk leven. Hij kreeg een smartengeldvergoeding van 3.000 euro toegewezen (€ 3.572 in 2023).

  Gehoorschade en tinnitus door slag tegen het oor

  Een man heeft iemand anders zonder enige aanleiding tegen het oor geslagen, waardoor het slachtoffer pijn heeft ondervonden en gehoorschade en tinnitus heeft opgelopen. Het slachtoffer kampt sindsdien met angstgevoelens voor de verdachte, iets waarvoor hij psychische hulp heeft gezocht. Hij kreeg een smartengeldvergoeding van 1.500 euro (€ 1.751 in 2023).

  Tinnitus na het gooien van zwaar vuurwerk

  Een motoragent begeleidde een boeren- en bouwersprotest als motorrijder. In een tunnel werd door een van de deelnemende voertuigen zwaar vuurwerk gegooid dat vlakbij de motor is ontploft. De motoragent zijn motor begon te slingeren, maar hij is niet ten val gekomen. Wel heeft hij blijvende gehoorschade (tinnitus). Er werd een smartengeldvergoeding van 1.650 euro toegekend (€ 1.948 in 2023).

  Gehoorschade bij een orkestlid

  Een man stond gedurende 26 jaar in het orkest bloot aan een hoog geluidsniveau, afkomstig van de koperblazers die achter hem stonden. Het was al geruime tijd bekend dat orkestleden die voor de koperblazers zitten gehoorschade kunnen oplopen. Toch heeft het orkest te weinig gedaan om gehoorschade bij deze orkestleden te voorkomen, zoals het aanbieden van oordoppen en gehooronderzoeken. De cellist van 59 jaar kreeg een smartengeldvergoeding van 10.000 euro (€ 14.092).

  Doof aan een oor door complicatie bij operatie

  Bij een bepaalde ooroperatie was er een kleine kans op een complicatie, ongeveer één procent. De arts heeft zijn patiënt hier echter niet van op de hoogte gebracht. De complicatie deed zich voor: verlamming van het gezicht en doofheid aan het oor. De rechtbank vond dat de arts de patiënt van het kleine risico op deze ernstige complicatie op de hoogte had moeten brengen. Daarom wees het een smartengeldvergoeding van 4.538 euro toe (€ 8.212 in 2023).

  Veelgestelde vragen over gehoorschade en doofheid

  Gehoorschade of doofheid heeft vaak ingrijpende gevolgen voor het slachtoffer en de familie. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat zij hier in veel gevallen vragen over hebben. Om slachtoffers en hun familie te helpen, hebben wij een FAQ opgesteld met daarin het antwoord op de vaakst gestelde vragen over gehoorschade en doofheid.

  Wat is gehoorschade?

  Gehoorschade verwijst naar een gedeeltelijk of volledig verlies van het gehoor, veroorzaakt door externe factoren, zoals de blootstelling aan hard geluid, of interne factoren als een infectie.

  Hoe ontstaat gehoorschade?

  Gehoorschade kan ontstaan door de langdurige blootstelling aan harde geluiden, plotselinge luide knallen, hoofdletsels, infecties, bepaalde medicijnen of het ouder worden.

  Hoe voorkom je gehoorschade in de toekomst?

  Draag gehoorbescherming in luidruchtige omgevingen, vermijd blootstelling aan zeer harde geluiden, zet muziek en televisietoestellen op een veilig volume en laat regelmatig je gehoor testen.

  Hoe herken je gehoorschade?

  Symptomen zijn onder andere moeite met het verstaan van gesprekken in een lawaaierige omgeving, constant gerinkel of gebrom in de oren (tinnitus) en het gevoel dat je oren 'verstopt' zijn.

  Is gehoorschade te zien?

  Nee, gehoorschade is niet met het blote oog waarneembaar. Een audiologisch onderzoek is nodig om de mate van gehoorschade vast te stellen.

  Wat moet ik doen bij gehoorschade?

  Raadpleeg een arts of audioloog voor een diagnose en het nagaan van mogelijke behandelingsopties.

  Wanneer heb je gehoorschade bij 110 dB?

  Blootstelling aan 110 dB kan reeds binnen enkele minuten al gehoorschade veroorzaken. Draag daarom altijd gehoorbescherming.

  Hoe kun je gehoorschade vermijden?

  Door gehoorbescherming te dragen in lawaaierige situaties, het volume van audioapparatuur te beperken en regelmatige pauzes te nemen bij blootstelling aan hard geluid, kun je het risico op gehoorschade beperken.

  Hoe voelt gehoorschade?

  Dit kan aanvoelen als een verminderd gehoor, oorsuizen of een vol gevoel in de oren.

  Hoe snel heb je gehoorschade?

  Dit is afhankelijk van hoe luid het geluid is en hoelang je hieraan wordt blootgesteld. Bij zeer harde geluiden kan schade binnen enkele minuten ontstaan, terwijl bij minder harde geluiden langdurige blootstelling nodig kan zijn.

  Is gehoorschade permanent?

  In veel gevallen wel, vooral als de haarcellen in het oor beschadigd zijn.

  Wat kost gehoorschade?

  De kosten variëren en zijn afhankelijk van de behandeling en de behoefte aan eventuele hulpmiddelen, bijvoorbeeld hoortoestellen. Indien iemand anders verantwoordelijk is voor de gehoorschade, moet de aansprakelijke partij de kosten voor de gehoorschade vergoeden.

  Wat is plotselinge doofheid?

  Het gaat om een plotselinge vorm van gehoorverlies. Hierbij wordt het gehoor in korte tijd slechter, vaak al binnen enkele seconden of minuten.

  Wat is sensorineurale doofheid?

  Dit is gehoorverlies veroorzaakt door problemen in het binnenoor of de gehoorzenuw. Er is een defect in het binnenoor, bijvoorbeeld in het slakkenhuis.

  Wat is corticale doofheid?

  Dit is gehoorverlies als gevolg van schade aan de hersengebieden die verantwoordelijk zijn voor de gehoorfuncties in ons lichaam.

  Is doof zijn een beperking?

  Ja, doofheid kan het dagelijks leven negatief beïnvloeden en ons beperken. Echter, veel doven leiden nog een vol en rijk leven indien ze toegang hebben tot de juiste ondersteuning en hulpmiddelen.

  Waarom wordt men doof na een oorontsteking?

  Een ernstige of chronische oorontsteking kan het binnenoor beschadigen, wat leidt tot gehoorverlies.

  Is doof zijn erfelijk?

  Sommige vormen van doofheid kunnen erfelijk zijn.

  Wat is erger: doof of blind?

  Dit is subjectief en kan variëren per persoon. Beide hebben hun eigen uitdagingen en implicaties voor het slachtoffer en de naasten. In beide gevallen kent men flinke smartengeldvergoedingen toe, omdat het leed dat men ervaart heel groot kan zijn.