EN

Schadevergoeding bij blindheid en oogletsels

Blindheid en oogletsel behoren tot de meest ingrijpende letsels die iemand kan ervaren. Ze kunnen ontstaan door diverse oorzaken, zoals ongevallen, mishandeling, medische fouten of blootstelling aan schadelijke stoffen. Het verliezen van (een deel van) het zicht heeft niet alleen een enorme fysieke impact, maar brengt ook mentale en emotionele uitdagingen met zich mee. Naast de directe medische gevolgen kunnen er ook aanzienlijke financiële implicaties zijn. Mogelijk heeft het slachtoffer recht op een schadevergoeding. Deze compensatie is bedoeld om zowel de materiële als de immateriële schade te dekken.

Inhoudsopgave

  Blinde vrouw in het park

  Aansprakelijkheid bij oogletsel of blindheid door een ongeval

  Een ongeval dat leidt tot een oogletsel of tot blindheid kan ingrijpende gevolgen hebben voor het slachtoffer. Niet alleen lichamelijk en emotioneel, maar ook financieel. Bij een dergelijk ongeval kan de vraag rijzen wie aansprakelijk is voor de geleden schade. In ons rechtssysteem zijn er twee belangrijke vormen van aansprakelijkheid: schuldaansprakelijkheid en risicoaansprakelijkheid. Bij schuldaansprakelijkheid moet er sprake zijn van een verwijtbare fout of nalatigheid van de veroorzaker. Bijvoorbeeld wanneer iemand een voorwerp gooit en een ander daardoor een oogletsel oploopt. Risicoaansprakelijkheid is wanneer iemand aansprakelijk is zonder dat hij/zij zelf een fout heeft gemaakt. Dit komt vaak voor bij ongevallen met dieren of kinderen.

  Iemand aansprakelijk stellen

  Aansprakelijkheid bij een oogletsel

  Wanneer een ongeval leidt tot een gedeeltelijk verlies van het zicht, bijvoorbeeld door een metaalsplinter die in het oog terechtkomt, hangt de aansprakelijkheid af van de situatie. Als iemand bijvoorbeeld in een fabriek werkt en de veiligheidsvoorschriften niet zijn nageleefd, kan de werkgever aansprakelijk zijn. Maar als iemand thuis aan het klussen is zonder beschermbril en een splinter raakt het oog, is er wellicht sprake van eigen schuld en is niemand anders aansprakelijk. In elk scenario is het belangrijk om te bepalen wie of wat de oorzaak was en of er sprake was van nalatigheid of een verwijtbare fout.

  Aansprakelijkheid bij blindheid

  Blindheid als gevolg van een ongeval kan plotseling optreden, maar blindheid kan ook geleidelijk ontstaan. Bijvoorbeeld, iemand kan direct na een ongeval het zicht in één of beide ogen verliezen. Of het zicht kan na het ongeval gestaag afnemen totdat volledige blindheid maanden later optreedt. De aansprakelijkheid zal afhangen van de oorzaak van het ongeval. Als iemand bijvoorbeeld blind wordt door een chemische stof in het oog tijdens een bedrijfsongeval waarbij de veiligheidsprotocollen niet zijn gevolgd, kan de werkgever aansprakelijk zijn. Bij een verkeersongeval waarbij iemand blind wordt door een onzorgvuldige bestuurder, zal die bestuurder wellicht aansprakelijk zijn. Zoals altijd is het belangrijk om de specifieke omstandigheden van het ongeval te onderzoeken om de aansprakelijkheid vast te stellen.

  Oorzaken van oogletsels en blindheid

  Oogletsels en blindheid kunnen door diverse oorzaken ontstaan. Veelvoorkomende oorzaken zijn ongevallen in het dagelijkse leven, zoals een vreemd voorwerp dat in het oog komt of blootstelling aan chemische stoffen. Op de werkvloer kunnen metaalsplinters of rondvliegende deeltjes bij slijp- en laswerkzaamheden tot oogletsels leiden. Auto-ongelukken waarbij glasscherven in het oog terechtkomen, zijn eveneens een bron van oogletsels. Daarnaast kunnen medische complicaties, zoals infecties of fouten tijdens een operatie, tot ernstige oogproblemen leiden. Mishandeling, sportongevallen en blootstelling aan intens licht van bijvoorbeeld laserpennen vormen ook risico's. Het is essentieel om bewust te zijn van deze risico's en preventieve maatregelen te treffen.

  Vuurwerk in het oog

  De feestdagen zijn vaak synoniem met het afsteken van vuurwerk, maar de risico's die hiermee gepaard gaan, zijn aanzienlijk. Vuurwerk kan, vooral wanneer het niet correct wordt gehanteerd of wanneer het defect is, gemakkelijk vonken of fragmenten in het oog projecteren. Zulke letsels variëren van oppervlakkige krassen tot zware schade aan het netvlies of zelfs het verlies van een oog. Degene die het vuurwerk afsteekt, kan aansprakelijk zijn. Dit is het geval als er sprake was van onzorgvuldigheid. Daarnaast kan, in de gevallen waarin het vuurwerk defect was, de producent of verkoper van het vuurwerk aansprakelijk worden gesteld. Ook de organisator van een event waar vuurwerk wordt afgestoken, kan aansprakelijk zijn als er vuurwerk in het oog van een bezoeker terechtkomt.

  Meer informatie over aansprakelijkheid bij vuurwerk

  Oogletsel of blind door een auto-ongeluk

  Een auto-ongeluk kan een wervelwind van puin en glas veroorzaken. Gebroken autoruiten kunnen fragmenten of splinters veroorzaken die in het oog terechtkomen. Dit kan leiden tot permanente schade, van littekens op het hoornvlies tot diepere verwondingen in het oog zelf. De aansprakelijkheid ligt meestal bij de veroorzaker van het ongeval. Dit is bijvoorbeeld het geval als er een bewijs is van nalatigheid, zoals rijden onder invloed of roekeloos rijgedrag. Het kan ook dat er sprake is van eigen schuld of dat een andere partij, zoals de wegbeheerder, aansprakelijk is. Dit moet geval per geval worden beoordeeld.

  Meer informatie over verkeersaansprakelijkheid

  Val op het hoofd en acute blindheid

  Een harde klap of val op het hoofd, bijvoorbeeld bij het uitglijden of bij het vallen van een ladder, kan een plotselinge verhoging van de druk in het hoofd veroorzaken. Deze verhoogde druk kan leiden tot schade aan de oogzenuwen, wat resulteert in tijdelijke of permanente blindheid. Een val kan worden veroorzaakt door een scala aan redenen, zoals een natte vloer zonder een waarschuwingsbordje of een gebrekkige trapleuning. In sommige gevallen kan de eigenaar van het gebouw aansprakelijk zijn. Ook bijvoorbeeld de wegbeheerder die onvoldoende heeft gedaan om een gladde weg te bestrijden, kan soms aansprakelijk zijn. En als het ongeval op het werk gebeurde, kan de werkgever aansprakelijk zijn.

  Oogletsel of blind door metaalsplinters

  Bij beroepen waarin gewerkt wordt met metaal, zoals lassen of slijpen, loopt men een verhoogd risico op oogletsels. Deze oogletsels kunnen bijvoorbeeld worden veroorzaakt door rondvliegende metaalsplinters. Zonder de juiste veiligheidsuitrusting kan een splinter het oog binnendringen en niet alleen onmiddellijke pijn veroorzaken, maar ook blijvende schade of zelfs een compleet verlies van het gezichtsvermogen. In dergelijke gevallen kan de werkgever aansprakelijk zijn, bijvoorbeeld indien blijkt dat er onvoldoende veiligheidsmaatregelen of -trainingen zijn verstrekt.

  Oogletsel of blind door stomp voorwerp

  Stompe voorwerpen, zoals takken bij het wandelen of een vliegend voorwerp op een bouwplaats, kunnen ernstige verwondingen veroorzaken wanneer ze het oog raken. Dergelijke trauma's kunnen leiden tot het verlies van het oog of zware interne schade. Indien de verwonding is opgelopen in een omgeving waar veiligheidsmaatregelen ontbreken of ontoereikend zijn, kan de hiervoor verantwoordelijke partij aansprakelijk zijn.

  Oogletsel of blind door een laserpen

  Laserpennen kunnen extreem gevaarlijk zijn wanneer ze direct in het oog worden gericht. Zelfs een korte blootstelling kan het netvlies verbranden en kan permanente blindheid veroorzaken. Het onverantwoordelijk gebruik van een laserpen, vooral als het doelbewust gebeurt, kan leiden tot juridische aansprakelijkheid van de dader. Dat wil zeggen dat de dader de schade van het slachtoffer moet vergoeden, zowel de materiële schade als de immateriële schade.

  Oogletsel of blind door een ontploffing

  Explosies veroorzaken niet alleen hitte, want de schade gaat vaak verder dan de onmiddellijke impact. De schokgolf, samen met het materiaal dat in het rond vliegt, kan ogen perforeren of ernstig beschadigen. Afhankelijk van de oorzaak van de explosie kan de aansprakelijkheid liggen bij de persoon of entiteit die verantwoordelijk was voor de ontploffing. Ook bijvoorbeeld de eigenaar van het gebouw waarin de explosie plaatsvond, kan aansprakelijk zijn.

  Blind of oogletsel door ontploffende accu en accuzuur

  Accu's, vooral die van auto's, kunnen exploderen als ze niet correct worden gehanteerd of als ze defect zijn. Deze explosies kunnen resulteren in rondvliegende scherven of, erger nog, het lekken van accuzuur. Wanneer dit zuur in contact komt met het oog, kan het ernstige chemische brandwonden veroorzaken. Dit kan leiden tot permanente blindheid. De aansprakelijkheid kan liggen bij de fabrikant van de defecte accu of bij een individu die onzorgvuldig heeft gehandeld.

  Oogletsel of blind door een medische fout

  Iemand kan een oogletsel oplopen door een medische misser, bijvoorbeeld door een mislukte oogoperatie of door een diagnose die niet (op tijd) wordt gesteld. Als een patiënt als gevolg hiervan blind wordt, kan de medische professional of de zorginstelling aansprakelijk zijn. Ziekenhuizen beschikken over goede aansprakelijkheidsverzekeringen. De verzekeraar zal een schadevergoeding betalen bij een medische misser. Mogelijk kom je eruit met het ziekenhuis of de verzekeraar zelf, maar eventueel zal je juridische stappen moeten ondernemen. Daarom is het belangrijk om over een goede rechtsbijstandverzekering te beschikken.

  Oogletsel of blind door mishandeling

  Gewelddadige aanvallen, waarbij het oog direct wordt geraakt of beschadigd, kunnen leiden tot ernstige oogletsels of blindheid. Personen die dergelijke mishandelingen veroorzaken, kunnen strafrechtelijk worden vervolgd en kunnen ook civielrechtelijk aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade. Oogletsels door mishandeling komen vaak voor indien er scherpe voorwerpen worden gebruikt of bij stompe trauma’s, bijvoorbeeld een krachtige slag op het oog of het omliggende gebied. Het kan ook het gevolg zijn van een chemische aanval, verbrandingen of strangulatie. Bij strangulatie kan er een verhoogde druk zijn in de bloedvaten van het oog, wat tot beschadigingen kan leiden.

  Alles over de schadevergoeding bij mishandeling

  Oogletsel of blindheid door ongeval tijdens sport en spel

  Bij bepaalde sporten, zoals squash of paintball, is er een extra groot risico op een oogletsel. Dit is vooral het geval indien er geen adequate bescherming wordt gebruikt. Een bal, puck of zelfs een elleboog kan het oog raken en ernstige schade veroorzaken. Hoewel een ongeval tijdens een sport vaak wordt beschouwd als een 'risico van het spel', kan er in sommige gevallen toch sprake zijn van aansprakelijkheid. Dit is met name het geval als er sprake is van roekeloos gedrag of als de organisator van het evenement niet voldoende veiligheidsmaatregelen heeft getroffen.

  Meer informatie over de aansprakelijkheid bij sport en spel

  Oogletsel of blind door verbranding

  Verbranding aan het oog is een van de meest pijnlijke en potentieel ernstige oogletsels. Dit kan ontstaan door direct contact van het oog met vlammen, hete vloeistoffen, stoom of chemicaliën. De schade aan het oog hangt af van de intensiteit en de duur van de blootstelling. Het hoornvlies, het doorzichtige en voorste deel van het oog, is meestal het eerste dat brandschade ondervindt. Bij ernstige verbrandingen kan het oogweefsel vernietigd worden, wat leidt tot blijvende blindheid. Bovendien kunnen verbrandingen littekenvorming veroorzaken, wat het zicht verder belemmert.

  Meer informatie over de schadevergoeding bij brandwonden

  Eerste hulp bij oogletsel (EHBO)

  Oogletsels kunnen variëren van mild tot ernstig en vereisen vaak onmiddellijke medische aandacht. In ieder geval is het belangrijk om meteen na het ongeval eerste hulp toe te dienen. Dit kan verdere schade beperken en zal er misschien wel voor zorgen dat het oog nog te redden valt.

  1. Bescherm het oog

   Het beschermen van het oog tegen verdere blootstelling of schade is cruciaal. Raak het oog niet aan en vraag de persoon om het oog zo min mogelijk te bewegen. Wanneer iemand iets in het oog heeft, is de natuurlijke reactie om te wrijven. Adviseer de betrokkene om dit niet te doen, omdat dit het letsel kan verergeren. Druk bovendien niet op het oog, ook niet met een zak ijsklontjes of een coldpack.

  2. Spoel het oog bij chemische blootstelling

   Bij een chemisch letsel spoel je het oog onmiddellijk met veel schoon, koud water gedurende minstens 15 minuten. Gebruik hiervoor leidingwater of een fles schoon water. Doe dit met een rustig straaltje water (druppelend) en kies een temperatuur die het slachtoffer prettig vindt.

  3. Inspecteer het oog

   Bekijk het oog en ga na wat het slachtoffer nog kan zien. Als het oog niet intact is of er bloed in het oog zit, is het extra belangrijk om niet op het oog te drukken. Als er een groot voorwerp in of op het oog zit, probeer dit dan niet te verwijderen.

  4. Zoek medische hulp

   Bel altijd de hulpdiensten als het oog niet intact is en volg de aanwijzingen die men geeft. Ook als het slachtoffer veel pijn heeft, opeens niet meer kan zien, niet meer tegen licht kan, slechter kan zien, lichtflitsen ziet of een ooglid is gescheurd, dien je meteen medische hulp te zoeken.

   Meer over hulpverlening en EHBO

  Gevolgen van een oogletsel

  De gevolgen van blindheid en oogletsel zijn ingrijpend en strekken zich uit over zowel fysieke als mentale aspecten van het leven. Fysiek kan een individu geconfronteerd worden met beperkingen in mobiliteit, verlies van zelfstandigheid en afhankelijkheid van hulpmiddelen, zoals blindenstokken of geleidehonden. Dit kan leiden tot beroepsbeperkingen en veranderingen in de dagelijkse routine. Mentaal kunnen de gevolgen variëren van depressie en angst tot een verminderd zelfvertrouwen en een gevoel van isolatie. Het verlies van het zicht heeft een diepe impact op de perceptie van de wereld en het gevoel van verbondenheid met de omgeving en geliefden.

  Schadevergoeding bij blindheid en oogletsels

  Wanneer iemand door een ongeluk blind wordt of een oogletsel oploopt, heeft dit vaak een levenslange impact. Het leven van de betrokkene wordt niet alleen fysiek, maar ook emotioneel en financieel beïnvloed. Het is daarom van essentieel belang dat slachtoffers de juiste schadevergoeding ontvangen om de onvermijdelijke lasten te helpen dragen. De schadevergoeding is bedoeld om de nadelige gevolgen van het letsel te compenseren. Deze gevolgen kunnen worden opgedeeld in materiële schade en immateriële schade.

  Materiële schadevergoeding bij oogletsel of blindheid

  De materiële schade omvat alle financiële verliezen die direct of indirect voortvloeien uit het letsel. Deze schade is concreet en in geld uit te drukken. Het kan worden aangetoond met facturen, bonnetjes, een kilometerregistratie enzovoort. Een aantal voorbeelden van materiële schade is hieronder weergegeven.

  • Reiskosten naar de oogkliniek

  • Kosten voor verbandmiddelen en medicijnen die niet vergoed worden door de zorgverzekeraar

  • Aanschaf van een speciale bril of andere hulpmiddelen

  • Trainingen en cursussen bij blindeninstituten

  • Inkomensverlies door tijdelijke of permanente arbeidsongeschiktheid

  • Kosten voor huishoudelijke hulp als het slachtoffer deze niet zelf kan uitvoeren

  • Parkeerkosten voor ziekenhuisbezoeken

  • Eigen bijdragen voor hulpmiddelen, zoals een blindenstok of blindengeleidehond

  • Kosten voor de blindengeleidehond (verzorging, voeding …)

  • Kosten voor juridische hulp bij het claimen van schade

  • Aanpassingen aan de woning om deze toegankelijker te maken

  • Gemiste maanden van een sportschoolabonnement of andere abonnementen die niet gebruikt kunnen worden.

  Immateriële schadevergoeding bij oogletsel of blindheid

  Immateriële schade verwijst naar de niet-financiële gevolgen van het letsel. Het gaat hierbij om emotionele en psychologische gevolgen. Deze schade is subjectiever en lastiger in geld uit te drukken, maar desalniettemin zeer reëel voor het slachtoffer. Hieronder vind je opnieuw een aantal voorbeelden.

  • Ontbeerde levensvreugde en het gemis van bepaalde levenservaringen

  • Fysieke pijn en ongemak

  • Verdriet door het niet meer kunnen zien van geliefden, zoals kleinkinderen

  • Teleurstelling, omdat bepaalde hobby's niet meer beoefend kunnen worden

  • Eenzaamheid door het missen van sociale gelegenheden, zoals sportuitjes met vrienden

  • Stress of angst als gevolg van het letsel en de daaruit voortvloeiende beperkingen

  • Verlies van zelfvertrouwen en zelfbeeld door het letsel

  Smartengeld bij een oogletsel of blindheid

  Smartengeld bij een oogletsel of blindheid fungeert als een compensatie voor het immateriële leed dat een slachtoffer heeft geleden, zoals pijn, verdriet en ontbeerde levensvreugde. De hoogte van het smartengeld wordt bepaald aan de hand van diverse factoren, zoals de ernst van het letsel, de impact op het leven van het slachtoffer en de duur van het herstel. Hierbij speelt eerdere jurisprudentie een cruciale rol. Rechterlijke uitspraken uit het verleden geven richting en bieden precedenten over hoe in soortgelijke zaken is geoordeeld. Voor een duidelijker beeld van de hoogte van het smartengeld bij een oogletsel of blindheid verwijzen we naar de onderstaande voorbeelden uit de rechtspraak.

  Blind aan rechteroog door rondvliegend glas

  Een negentienjarige man is aan het eten in een shoarmazaak. Achter zich hoort hij een ruzie tussen een medewerker van de zaak en een klant. Hij draait het hoofd en wordt plotseling getroffen door een rondvliegend glas, waarbij zijn rechteroog werd geperforeerd. Hij diende zeven operaties te ondergaan en uiteindelijk kwam vast te staan dat niets het oog nog kon redden. Het rechteroog is functioneel volledig verloren gegaan. Hij kreeg een smartengeldvergoeding van 18.151 euro (€ 31.497 in 2023).

  Verlies rechteroog door glas

  Een vrouw van achttien jaar stond rustig met iemand te praten aan de rand van de dansvloer. Bij het pogoën, een dans waarbij men in de lucht en tegen elkaar aanspringt, slaat iemand op de dansvloer een glas uit een hand. Dit glas kwam in haar oog terecht, waarbij het rechteroog werd geperforeerd. Dit blinde oog moet wellicht worden verwijderd, ze heeft langdurig pijnklachten gehad en er is een zichtbaar litteken aanwezig. Ze kreeg een smartengeldvergoeding van 25.000 euro (€ 38.662 in 2023).

  Oogprothese na een caféruzie

  Bij een caféruzie is een man ernstig mishandeld. Hij werd drie dagen in het ziekenhuis opgenomen. Aan zijn rechteroog is hij volledig blind geworden en een oogprothese bleek noodzakelijk. De man had een jonge leeftijd, iets waar de rechter rekening mee heeft gehouden bij het vaststellen van de smartengeldvergoeding op 15.000 euro (€ 23.517).

  Verlies oog na het afsteken van vuurwerk

  Tijdens de jaarwisseling werd een vrouw getroffen door vuurwerk dat in haar nabijheid werd afgestoken. De vrouw raakte blind aan het rechteroog en draagt nu een oogprothese. De vrouw is tweemaal geopereerd en er is sprake van sterke gevoelens van onbehagen en een verlies van levensvreugde. De vrouw kreeg een smartengeldvergoeding van 25.000 euro (€ 34.372 in 2023).

  Blind aan rechteroog en ontsierend litteken na aanrijding door bus

  Een man van 25 jaar rijdt op een motor en wordt door een bus aangereden. Hij is volledig blind aan het rechteroog, heeft een ontsierend litteken aan het rechteroog en in het gezicht, een hersenletsel in de vorm van posttraumatische epilepsie, geheugen- en evenwichtsstoornissen, een gecompliceerde breuk aan het rechterbeen, een breuk van de linker- en rechterarm en blijvende stijfheid aan de rechterpols en de linkerarm. Aan het linkeroor is er sprake van sterk verminderd gehoor. Het huwelijk van de man is gestrand en hij is in sociaal isolement geraakt. De man kreeg een smartengeldvergoeding van 34.034 euro (€ 66.299 in 2023).

  Oogletsel na een duw door een man

  Een vrouw is door een man geduwd en liep hierdoor een oogletsel op. De oogarts stelde vast dat de visus van haar linkeroog van 40% naar 10% is gedaald. Ook is haar gezichtsveld concentrisch geworden. Door het oogletsel is ze in haar functioneren beperkt, ze kan moeilijk focussen, ze kan nog maar moeilijk zien en lezen (tempoverlies van 25 tot 30%) en ze is beperkt in het autorijden. Er is sprake van een reële angst voor ontstekingen, wat in de totale blindheid kan resulteren. Ze kreeg een smartengeldvergoeding van 15.000 euro (€ 17.564 in 2023).

  Blind aan één oog door politiegeweld

  De politie voerde een onverwachte charge wegens ordeverstoring uit. Daarbij is een man van 31 jaar, die niets met de ordeverstoring te maken had, hard met een wapenstok geraakt. Hierdoor liep hij een ernstig oogletsel op, waardoor hij blind is geworden aan het rechteroog. Hij onderging twee oogoperaties, heeft last van lichtschuwheid, zijn uiterlijk is ontsierd en hij vertoont sneller vermoeidheidsverschijnselen. Hij heeft volgens de rechter recht op een smartengeldvergoeding van 22.689 euro (€ 43.263 in 2023).

  Bijna volledig blind na het gooien van een kalebas

  Een man woont in een woongemeenschap, omdat hij een verstandelijke beperking heeft en blind is aan één oog. Een andere bewoner gooide een kalebas naar zijn gezicht. De kalebas is in zijn rechteroog terechtgekomen, waardoor hij ook aan dit oog bijna volledig blind is geworden. Doordat hij nu bijna compleet blind is, is de woongemeenschap niet langer voor hem geschikt en kon hij zijn werk op de sociale werkplaats niet verderzetten. De man van 56 jaar kreeg een smartengeldvergoeding van 50.000 euro (€ 69.329 in 2023).

  Gebroken oogkas en blijvende blindheid aan één oog na moordpoging

  Een man beraamde een moord, maar beging een vergissing. Hij bevestigde een bom op de verkeerde woonboot. De mannelijke woonbootbewoner werd bij de explosie zo ernstig verwond dat hij vrijwel direct is overleden. Ook de vrouwelijke bewoonster heeft ernstige verwondingen opgelopen, waaronder een gebroken oogkas, blijvende blindheid aan één oog, breuken aan de bovenkaak en de onderkaak, blijvend gehoorverlies, een hersenbloeding, verminkingen aan de neus en de lip en continu oorsuizen. De vrouw zou normaal gesproken spoedig trouwen met de overleden mannelijke woonbootbewoner. Op de geplande huwelijksdag lag ze nog altijd in coma. De vrouw kreeg een smartengeldvergoeding van 60.000 euro (€ 74.576 in 2023).

  Ernstig oogletsel door een medische fout

  Een vrouw werd in het ziekenhuis behandeld voor hiv. Nadat ze twee weken het medicijn nevirapine gebruikte, een hiv-remmer, raadpleegde ze de huisarts met koorts, pijn aan de ogen en jeuk. Vanwege het vermoeden van een ernstige reactie op het medicijn, werd de behandeling stopgezet. De huid en de slijmvliezen van de vrouw zijn ernstig beschadigd (35 tot 40%), ze was ernstig ziek en de aantasting van de slijmvliezen van de oogleden hebben blijvende schade veroorzaakt. Zo is ze rechts vrijwel volledig blind geworden. Links is er sprake van een ernstig verlies van de visus. Deze bijwerkingen komen in minder dan 1% van de gevallen voor. De rechter oordeelde dat de arts de vrouw over deze zeldzame, maar extreem ernstige bijwerkingen had moeten informeren. Er was dus sprake van een medische fout. De vrouw kreeg een smartengeldvergoeding van 7.000 euro (€ 9.017 in 2023).

  Oogletsel door oven- en grillreiniger

  Een gedetineerde van 29 jaar raakte gewond nadat twee medegedetineerden opzettelijk een oven- en grillreiniger in zijn ogen hebben gegooid. Hierdoor is de man aan beide ogen geperforeerd. Met het rechteroog ziet de man wazig. Hij kan met dit oog nog het verschil tussen licht en donker zien en kan vormen herkennen. Aan het linkeroog is de man volledig blind geworden. De man heeft veel pijn en de bruinkleurige iris van zijn linkeroog is geheel verbleekt. Hij kreeg een smartengeldvergoeding van 100.000 euro toegewezen (€ 124.560 in 2023).

  Veelgestelde vragen over oogletsels, blindheid en schadevergoedingen

  Oogletsel en blindheid is een zeer complex en gevoelig onderwerp. Het is volkomen begrijpelijk dat dit veel vragen oproept bij zowel de slachtoffers als hun dierbaren. Met de veelheid aan factoren en nuances die in het spel zijn, is het hebben van correcte en toegankelijke informatie cruciaal. In deze FAQ bieden we antwoorden op de meest gestelde vragen over oogletsels en blindheid, zodat je een helder beeld krijgt van wat dit inhoudt en wat jouw rechten zijn.

  Wat is een oogletsel?

  Een oogletsel is elke vorm van beschadiging of trauma aan het oog. Dit kan variëren van lichte en oppervlakkige beschadigingen, zoals een krasje op het hoornvlies, tot ernstige verwondingen die het gezichtsvermogen blijvend kunnen beïnvloeden.

  Wat is een stomp oogletsel?

  Een stomp oogletsel ontstaat wanneer het oog direct wordt getroffen door een voorwerp zonder dat het oog daadwerkelijk wordt doorboord. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door een bal, een vuist of een val.

  Wat moet ik doen bij een stomp oogletsel?

  Bij een stomp oogletsel is het belangrijk om geen druk uit te oefenen op het oog en medische hulp in te schakelen, vooral als er sprake is van pijn, roodheid, zwelling of zichtproblemen. Vermijd wrijven in het oog en probeer het oog te beschermen tegen verdere schade.

  Wat moet ik doen bij een oogletsel door een bijtende stof?

  Spoel het oog onmiddellijk met veel schoon, lauw water gedurende minimaal 15 minuten. Zoek daarna medische hulp, ook als het oog beter aanvoelt.

  Wat kan een oogletsel veroorzaken?

  Oogletsels kunnen ontstaan door verschillende oorzaken, zoals een directe impact bij bijvoorbeeld een sportongeval, blootstelling aan chemicaliën, straling, vreemde voorwerpen in het oog of snijwonden nabij het oog. Een oogletsel kan ook ontstaan als de bloedtoevoer wordt afgesloten of als er veel druk wordt uitgeoefend op het gebied rond het oog.

  Wanneer moet ik een oogletsel met de hand afdekken?

  Bij diepe of penetrerende oogletsels is het aan te raden om het oog af te dekken. Doe dit bij voorkeur niet met de hand, maar met een steriel gaasje of een schone doek.

  Is blind zijn erfelijk?

  Er zijn genetische aandoeningen die blindheid kunnen veroorzaken, maar niet alle gevallen van blindheid zijn erfelijk. De mogelijke oorzaken van blindheid zijn heel divers.

  Heb ik recht op een schadevergoeding voor een oogletsel?

  Als het oogletsel het gevolg is van nalatigheid of een opzettelijke daad van een ander, heb je mogelijk recht op een schadevergoeding. Soms is iemand aansprakelijk zonder dat hij een fout heeft gemaakt of nalatig is geweest. Het is aan te raden om juridisch advies in te winnen als je denkt recht te hebben op een schadevergoeding. Alles wat je voor een letselschadeadvocaat moet betalen, maakt deel uit van de schadeclaim.

  Moet ik bij een ernstig oogletsel de contactlenzen verwijderen?

  Bij ernstige oogletsels is het belangrijk om meteen hulp te zoeken. Vermeld dat je contactlenzen draagt. Men zal dan aangeven of de contactlenzen direct moeten worden verwijderd of niet. Doe dit in ieder geval niet zomaar zelf indien dit pijnlijk is of dit het letsel lijkt te verergeren.