Strafbaarheid van mishandeling en aansprakelijkheidsclaims

Mishandeling van personen komt ook in Nederland nog steeds veelvuldig voor. De meeste vormen van mishandeling vinden achter gesloten deuren plaats, maar soms halen ze ook het nieuws. De gevolgen liegen er hoe dan ook niet om, met naast de fysieke gevolgen vaak ook mentale schade die soms een leven lang aanwezig blijft. De persoon […]

Wettelijke aansprakelijkheid bij schade veroorzaakt door huisdieren

We spreken van aansprakelijkheid wanneer iemand een fout maakt, er door die fout schade ontstaat en er ook een oorzakelijk verband bestaat tussen de fout en de schade. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer iemand met een wagen een verkeersovertreding begaat waarbij een voetganger gewond raakt. In voorgaand geval is de bestuurder van de auto […]

Alle informatie m.b.t. asbestblootstelling op de werkvloer

Asbest werd vroeger veelvuldig gebruikt en nog steeds komen werknemers ermee in contact. De blootstelling aan asbest houdt echter veel risico’s in. De gevolgen zijn bovendien vaak op lange termijn pas merkbaar, waardoor de piek in werkgerelateerde asbestlongkanker naar verwachting rond 2017 lag. Hoe dan ook schat het RIVM dat er tussen dat moment en […]

Aansprakelijkheidsregels bij een ongeval met een wielrenner

Wanneer een wielrenner ten val komt, kan dat verschillende oorzaken hebben. Hoe dan ook zijn er een aantal regels die fietsers moeten beschermen. Deze regels gelden vooral wanneer een wielrenner en een motorrijtuig onprettig met elkaar in aanraking komen. Toch zijn er nog heel wat andere situaties te bedenken. Aansprakelijkheid bij sport en spel Wanneer […]

Situaties waarin aansprakelijkheidsverzekering geen schade vergoedt

De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) is wettelijk niet verplicht, maar het is in veel gevallen aan te raden deze verzekering af te sluiten. Deze verzekering biedt namelijk dekking tegen schade die als particulier aan iemand anders kan worden toegebracht, en waarvoor de verzekerde volgens de wet aansprakelijk is. Uitsluitingen AVP Binnen de AVP zijn afspraken […]

Alle verschillen tussen WA-verzekering en aansprakelijkheidsverzekering

De WA-verzekering en de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) worden vaak met elkaar verward. Het belangrijkste verschil zullen we meteen uit de doeken doen: de WA-verzekering geldt alleen voor motorrijtuigen en de AVP alleen voor particuliere schade, die niets met verkeer van doen hebben. Maar naast dit verschil, zijn er nog andere verschillen. Verschil 1: Verplichting […]

Uitsluitingen van verzekeraars

Verzekeraars vergoeden niet in alle gevallen schade. Het kan voorkomen dat een verzekeraar de schadeclaim niet aan jou uitbetaalt. Er is dan sprake van een uitsluiting. Het kan zijn dat een claim niet onder de dekking van de verzekering valt. Een voorbeeld: je rijdt onder invloed van alcohol met de auto tegen een paaltje aan. […]