Schade en aansprakelijkheid bij een litteken

Ten gevolge van een ongeval kan iemand een lichamelijk letsel oplopen. Wanneer dit in een litteken resulteert, is er zowel sprake van materiële als immateriële schade. De materiële schade omvat bijvoorbeeld de kosten voor de medische behandeling. De immateriële schade omvat onder meer de pijn die het slachtoffer ondervindt en de mentale hinder die het […]

Aansprakelijkheid voor dieren die ziekten verspreiden

Binnen het aansprakelijkheidsrecht is er veel aandacht voor de aansprakelijkheid voor dieren. In de meeste gevallen is de bezitter van een huisdier aansprakelijk wanneer dit huisdier schade aanricht, bijvoorbeeld door een verkeersongeval te veroorzaken of door het zwembad van de buren te vernielen. Binnen de klassieke aansprakelijkheidsregels moet de actie van het huisdier wel uit […]

Vuurwerkletsels en de aansprakelijkheid voor vuurwerkschade

Het afsteken van vuurwerk is een traditie die teruggaat tot de Tang-dynastie in China. Het vuurwerk vond vervolgens al snel zijn weg naar Europa, waar het onder andere de spektakels aan het Hof van Versailles opvrolijkte. In Nederland waren we ook al snel gek van vuurwerk, maar op consumentenvuurwerk was het wachten tot in de […]

Aansprakelijkheid en verzekeringen bij aardbevingen

Vorig jaar waren er 90 aardbevingen in Nederland. Deze aardbevingen worden ook wel eens menselijke aardbevingen genoemd, omdat ze door de mens worden opgewekt. Ruim 69 ervan zijn ontstaan door de gaswinning in het Groningenveld. De meeste aardbevingen zijn gelukkig niet zo zwaar, hoewel de aardbeving bij Westerwijtwerd in 2019 nog een kracht van 3,4 […]

De schadebeperkingsplicht: ook slachtoffers dragen verantwoordelijkheid

Het komt wel vaker voor dat verzekeraars een deel van de schade niet willen vergoeden omdat het slachtoffer de schadebeperkingsplicht zou hebben geschonden. Het is inderdaad zo dat slachtoffers de schade moeten beperken, maar anderzijds is het slachtoffer ook vrij om bij de afwikkeling van het schadedossier een aantal keuzes te maken. Hier dient een […]

Wie is aansprakelijk als een ruimteobject op een huis valt?

Zo’n 17.000 objecten zweven er al boven ons hoofd, waaronder de gereedschapstas van astronaute Heidi Piper en nog ruim 16.200 andere stukken ruimteafval. Recent stortte een Chinese satelliet van 21 ton ongecontroleerd neer. Gelukkig ergens in zee, maar het risico wordt steeds groter dat satellieten en ruimtepuin ook op het land schade berokkenen. Wie is […]

Aansprakelijkheid voor eigen schulden en schulden van anderen

Wie schulden maakt, moet ze ook betalen. Toch kan het ook dat men schulden moet betalen die een ander heeft gemaakt. Bijvoorbeeld omdat de echtgenoot verbintenissen is aangegaan voor het gezin. Of omdat het niet goed gaat met de zaak van de huwelijkspartner. Indien nodig kan schuldhulpverlening redding brengen. Aansprakelijkheid voor rechtmatige schulden Een overeenkomst […]

De achttiende verjaardag en het lot van de verzekeringen

De achttiende verjaardag is een heuglijk moment. Eindelijk is men volwassen en alleen al daarom is deze mijlpaal misschien wel de mooiste in een mensenleven. Toch brengt volwassenheid ook praktische vragen met zich mee. Hoe moet het bijvoorbeeld met de verzekeringen? Vooral voor de zorgverzekering zijn er meteen gevolgen, maar ook voor andere verzekeringen is […]

Aansprakelijkheid bij letselschade tijdens sport en spel

Bij sport en spel geldt een verhoogde aansprakelijkheidsdrempel. Hierdoor is niet elke tackle, zelfs als deze door de spelregels als onrechtmatig wordt beschouwd, ook juridisch onrechtmatig. Dit wil echter niet zeggen dat medespelers nooit aansprakelijk kunnen zijn. Bovendien rust er ook veel verantwoordelijkheid op de organisator. Aansprakelijkheid van deelnemers aan sport en spel In principe […]