Wanneer is de werkgever aansprakelijk voor beroepsziekten?

Beroepsziekten zijn niet ongewoon. Na de eigen woning en het wegverkeer is de werkplek dan ook de gevaarlijkste plek waar iemand kan vertoeven. Blijf er weg, tenzij het niet anders kan. Jaarlijks sterven er ongeveer 4.000 Nederlanders aan een beroepsziekte. Kenmerkend daarvoor is dat 33% van de gerapporteerde beroepsziekten plaatsvindt bij mensen die ouder zijn […]

De wettelijke aansprakelijkheid van eventorganisatoren

Wie een evenement organiseert, moet de risico’s voor bezoekers beperken. Elk ongeval uitsluiten gaat niet lukken, maar de zorgplicht van de organisator gaat wel heel ver. En ten aanzien van medewerkers gaat het zelfs nog verder. Zorgplicht bij het organiseren van een event De organisator van een event kan natuurlijk nooit garanderen dat er niet […]

Strafbaarheid van mishandeling en aansprakelijkheidsclaims

Mishandeling van personen komt ook in Nederland nog steeds veelvuldig voor. De meeste vormen van mishandeling vinden achter gesloten deuren plaats, maar soms halen ze ook het nieuws. De gevolgen liegen er hoe dan ook niet om, met naast de fysieke gevolgen vaak ook mentale schade die soms een leven lang aanwezig blijft. De persoon […]

Wettelijke aansprakelijkheid bij schade veroorzaakt door huisdieren

We spreken van aansprakelijkheid wanneer iemand een fout maakt, er door die fout schade ontstaat en er ook een oorzakelijk verband bestaat tussen de fout en de schade. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer iemand met een wagen een verkeersovertreding begaat waarbij een voetganger gewond raakt. In voorgaand geval is de bestuurder van de auto […]

Alle informatie m.b.t. asbestblootstelling op de werkvloer

Asbest werd vroeger veelvuldig gebruikt en nog steeds komen werknemers ermee in contact. De blootstelling aan asbest houdt echter veel risico’s in. De gevolgen zijn bovendien vaak op lange termijn pas merkbaar, waardoor de piek in werkgerelateerde asbestlongkanker naar verwachting rond 2017 lag. Hoe dan ook schat het RIVM dat er tussen dat moment en […]

Aansprakelijkheidsregels bij een ongeval met een wielrenner

Wanneer een wielrenner ten val komt, kan dat verschillende oorzaken hebben. Hoe dan ook zijn er een aantal regels die fietsers moeten beschermen. Deze regels gelden vooral wanneer een wielrenner en een motorrijtuig onprettig met elkaar in aanraking komen. Toch zijn er nog heel wat andere situaties te bedenken. Aansprakelijkheid bij sport en spel Wanneer […]

Situaties waarin aansprakelijkheidsverzekering geen schade vergoedt

De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) is wettelijk niet verplicht, maar het is in veel gevallen aan te raden deze verzekering af te sluiten. Deze verzekering biedt namelijk dekking tegen schade die als particulier aan iemand anders kan worden toegebracht, en waarvoor de verzekerde volgens de wet aansprakelijk is. Uitsluitingen AVP Binnen de AVP zijn afspraken […]