De schadebeperkingsplicht: ook slachtoffers dragen verantwoordelijkheid

Het komt wel vaker voor dat verzekeraars een deel van de schade niet willen vergoeden omdat het slachtoffer de schadebeperkingsplicht zou hebben geschonden. Het is inderdaad zo dat slachtoffers de schade moeten beperken, maar anderzijds is het slachtoffer ook vrij om bij de afwikkeling van het schadedossier een aantal keuzes te maken. Hier dient een […]

Wie is aansprakelijk als een ruimteobject op een huis valt?

Zo’n 17.000 objecten zweven er al boven ons hoofd, waaronder de gereedschapstas van astronaute Heidi Piper en nog ruim 16.200 andere stukken ruimteafval. Recent stortte een Chinese satelliet van 21 ton ongecontroleerd neer. Gelukkig ergens in zee, maar het risico wordt steeds groter dat satellieten en ruimtepuin ook op het land schade berokkenen. Wie is […]

Aansprakelijkheid voor eigen schulden en schulden van anderen

Wie schulden maakt, moet ze ook betalen. Toch kan het ook dat men schulden moet betalen die een ander heeft gemaakt. Bijvoorbeeld omdat de echtgenoot verbintenissen is aangegaan voor het gezin. Of omdat het niet goed gaat met de zaak van de huwelijkspartner. Indien nodig kan schuldhulpverlening redding brengen. Aansprakelijkheid voor rechtmatige schulden Een overeenkomst […]

De achttiende verjaardag en het lot van de verzekeringen

De achttiende verjaardag is een heuglijk moment. Eindelijk is men volwassen en alleen al daarom is deze mijlpaal misschien wel de mooiste in een mensenleven. Toch brengt volwassenheid ook praktische vragen met zich mee. Hoe moet het bijvoorbeeld met de verzekeringen? Vooral voor de zorgverzekering zijn er meteen gevolgen, maar ook voor andere verzekeringen is […]

Aansprakelijkheid bij letselschade tijdens sport en spel

Bij sport en spel geldt een verhoogde aansprakelijkheidsdrempel. Hierdoor is niet elke tackle, zelfs als deze door de spelregels als onrechtmatig wordt beschouwd, ook juridisch onrechtmatig. Dit wil echter niet zeggen dat medespelers nooit aansprakelijk kunnen zijn. Bovendien rust er ook veel verantwoordelijkheid op de organisator. Aansprakelijkheid van deelnemers aan sport en spel In principe […]

Schadevergoeding en aansprakelijkheid bij posttraumatische dystrofie

Elk jaar krijgen duizenden Nederlanders te maken met posttraumatische dystrofie. Door de moeilijke behandeling en de problemen bij het stellen van de juiste diagnose krijgen zij vaak met onbegrip af te rekenen. Dit is al helemaal het geval bij verzekerings- en aansprakelijkheidskwesties. Enig inzicht in deze vaak slecht begrepen aandoening is op zijn plaats. Moeilijke […]

Wanneer is de werkgever aansprakelijk voor beroepsziekten?

Beroepsziekten zijn niet ongewoon. Na de eigen woning en het wegverkeer is de werkplek dan ook de gevaarlijkste plek waar iemand kan vertoeven. Blijf er weg, tenzij het niet anders kan. Jaarlijks sterven er ongeveer 4.000 Nederlanders aan een beroepsziekte. Kenmerkend daarvoor is dat 33% van de gerapporteerde beroepsziekten plaatsvindt bij mensen die ouder zijn […]